เปิดไทม์ไลน์วันโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 โครงการช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตฯ และโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ช่วยเกษตรกรกว่า 6.57 ล้านครัวเรือน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

กระทรวงการคลัง เผย จากที่ประชุม ครม. อนุมัติวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้ฯ ทั้งข้าว ยางพารา และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ธนาคาร ธ.ก.ส. ได้เร่งตรวจสอบข้อมูลและเตรียมโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร ดังนี้

 

เปิดไทม์ไลน์จ่ายเงินประกันรายได้ “ข้าว - ยางพารา” ช่วยเหลือเกษตรกร

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 (เพิ่มเติม) เริ่มโอนวันที่ 9 - 13 ธ.ค. 64 เป้าหมายเกษตรกร 4.69 ล้านครัวเรือน

 

 ซึ่งในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เงินดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคใต้ จำนวนประมาณ 7.7 แสนราย

 

เปิดไทม์ไลน์จ่ายเงินประกันรายได้ “ข้าว - ยางพารา” ช่วยเหลือเกษตรกร

 

ส่วนเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเริ่มโอนในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ประมาณ 7.5 แสนราย จากนั้นจะทยอยจ่ายตามรอบการผลิตที่แจ้งถึง 13 ธันวาคม 2564

 

โครงการช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตฯ ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุด 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท เริ่มโอนวันที่ 13 - 17 ธ.ค. 64 เป้าหมายเกษตรกร 4.57 ล้านครัวเรือน

 

เปิดไทม์ไลน์จ่ายเงินประกันรายได้ “ข้าว - ยางพารา” ช่วยเหลือเกษตรกร

 

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 เริ่มโอน 20 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป เป้าหมายเกษตรกร 1.88 ล้านราย

 

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ดังนี้

  • เป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่
  • ผลผลิตยางแห้ง จำนวน 20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน รายละไม่เกิน 25 ไร่
  • ผลผลิตยางก้อนถ้วย จำนวน 40 กิโลกรัม/ไร่/เดือน รายละไม่เกิน 25 ไร่
  • กำหนดเงินค่าประกันรายได้ โดยราคายางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาท/กิโลกรัม ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาท/กิโลกรัม
  • แบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของส่วนร้อยละ 60 และคนกรีดร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด

 

เปิดไทม์ไลน์จ่ายเงินประกันรายได้ “ข้าว - ยางพารา” ช่วยเหลือเกษตรกร

 

พี่น้องเกษตรกรตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ตลอด 24 ชม. และสามารถเบิกถอนเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ