svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

ศาลเช็กสัญญาณกำไลEM"เปรมชัย"อยู่ในประเทศไทย

07 ธันวาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีเสือดำ หัวหน้าวิเชียร เชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรม ส่วนสัญญาณกำไล EM "เปรมชัย"ยังอยู่ในประเทศไทย

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ นัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ในคดีที่พนักงานอัยการภาค 7 เป็นโจทก์ฟ้อง นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) จำเลยที่ 1 นายยงค์ โดดเครือ คนขับรถ จำเลยที่ 2 นางนที เรียมแสน แม่ครัวจำเลยที่ 3 และนายธานี ทุมมาศ นายพราน จำเลยที่ 4 ในวันพรุ่งนี้ 8 ธ.ค.64 เวลา 09.30 น.

 

นายเปรมชัย และพวกทั้ง 4 คนตกเป็นจำเลยคดีอาญา หมายเลขดำที่ 219/2561

นายเปรมชัย ถูกฟ้อง 6 ข้อหา ได้แก่

1. ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต

2. ร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. ร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

4. ร่วมกันครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

5. ร่วมกันซ่อนเร้น พาเอาไปเสีย หรือรับไว้ ซึ่งซากสัตว์ป่าที่ได้จากการกระทำความผิด

6. ร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต

ศาลเช็กสัญญาณกำไลEM\"เปรมชัย\"อยู่ในประเทศไทย

นายยงค์ ถูกฟ้อง 7 ข้อหา ได้แก่

1. ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

2. ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตฯ

3. ร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ

4. ร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ

5. ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าฯ

6. ร่วมกันซ่อนเร้น พาเอาไปเสีย หรือรับไว้ ซึ่งซากของสัตว์ป่า

7. ร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ

 

นางนที ถูกฟ้อง  5 ข้อหา ได้แก่

1. ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

2. ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต

3. ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าฯ

4. ร่วมกันซ่อนเร้น พาเอาไปเสีย หรือรับไว้ด้วยประการใด ๆ ซึ่งซากของสัตว์ป่าอันได้มาโดยกระทำผิดกฎหมาย

5. ร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ

 

นายธานี ถูกฟ้อง  8 ข้อหา ได้แก่

1. ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

2. ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตฯ

3. ร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ

4. ร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ

5. ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าฯ

6. ร่วมกันช่วยซ่อนเร้น พาเอาไปเสีย หรือรับไว้ ซึ่งซากของสัตว์ป่าอันได้มาโดยกระทำผิดกฎหมาย

7. ร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ

8. พยายามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ

ศาลเช็กสัญญาณกำไลEM\"เปรมชัย\"อยู่ในประเทศไทย

19 มี.ค.62 ศาลจังหวัดทองผาภูมิ พิพากษาคดีล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ดังนี้

จำเลยที่ 1 เปรมชัย กรรณสูต จำคุก 16 เดือน ยกฟ้อง 1 ข้อหา

ศาลลงโทษข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน

ข้อหาล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กับข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ กรรมเดียวเป็นความผิดกฎหมายหลายบท จำคุก 8 เดือน ข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต กับ ข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นซึ่งซากสัตว์ป่าอันได้มาโดยกระทำความผิดกฎหมาย กรรมเดียวเป็นความผิดกฎหมายหลายบท จำคุก 2 เดือน

 

จำเลยที่ 2 นายยงค์ โดดเครือ รวมจำคุก 13 เดือน ยกฟ้อง 3 ข้อหา

ศาลลงโทษข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก 3 เดือน ข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก 6 เดือน ข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 8 เดือน และข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นซึ่งซากสัตว์ป่าอันได้มาโดยกระทำความผิดกฎหมาย กรรมเดียวเป็นความผิดกฎหมายหลายบท จำคุก 2 เดือน

 

จำเลยที่ 3 นที เรียมเเสม จำคุก 4 เดือน และปรับ 10,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษ มีกำหนด 2 ปี ยกฟ้อง 3 ข้อหา ถูกลงโทษข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต กับ ข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นซึ่งซากสัตว์ป่าอันได้มาโดยกระทำความผิดกฎหมาย ความผิดกรรมเดียว ผิดกฎหมายหลายบท

 

จำเลยที่ 4 นายธานี ทุมมาศ รวมจำคุก 2 ปี 17 เดือน ไม่มีข้อหาใดยกฟ้อง ถูกลงโทษข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก 3 เดือน ข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก 6 เดือน ข้อหาล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

 

กับข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ กรรมเดียวเป็นความผิดกฎหมายหลายบท จำคุก 1 ปี ข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต กับ ข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นซึ่งซากสัตว์ป่าอันได้มาโดยกระทำความผิดกฎหมาย กรรมเดียวเป็นความผิดกฎหมายหลายบท จำคุก 4 เดือน ข้อหาพยายามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ จำคุก 4 เดือน ข้อหาร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ จำคุก 1 ปี

 

12 ธ.ค.62 ศาลจังหวัดทองผาภูมิ อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ดังนี้ 

เพิ่มโทษนายเปรมชัย กรรณสูต จำคุก 2 ปี 14 เดือน ไม่รอลงอาญา 

นายยงค์ โดดเครือ จำคุก 2 ปี 17 เดือน ไม่รอลงอาญา

นางนที เรียมแสน จำคุก 1 ปี 8 เดือน ปรับเงิน 40,000 บาท แต่ให้รอลงอาญา 2 ปี 

นายธานี ทุมมาศ จำคุก 2 ปี 21 เดือน ไม่รอลงอาญา 

 

นายเปรมชัย กับพวกรวม 4 คน ได้ประกันตัวคนละ 1 ล้านบาท พร้อมการติดกำไลข้อเท้า EM และเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศระหว่างการยื่นฎีกา

ศาลเช็กสัญญาณกำไลEM\"เปรมชัย\"อยู่ในประเทศไทย

โดยในวันพรุ่งนี้ นอกจากอัยการโจทก์แล้ว กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมอบหมายให้ นายศุภฤกษ์ กลั่นประเสริฐ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก มารับฟังคำพิพากษา ส่วนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีนางสาวอรยุพา สังขะมาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มาฟังคำตัดสิน

 

สำหรับหัวหน้าวิเชียร ชิณวงษ์ อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ปัจจุบันย้ายไปเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จ.มุกดาหาร เปิดเผยเนชั่นออนไลน์ ว่า ไม่ได้มาฟังคำตัดสิน แต่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

 

ด้านนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี อดีตหัวหน้าหน่วยพญาเสือ และเป็นผู้นำค้นหาหลักฐานคดีเสือดำ เปิดเผยเนชั่นออนไลน์ว่า ไม่ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษา โดยจะรอฟังผลคำตัดสินศาลฎีกา จากสื่อมวลชน

 

ด้านฝ่ายจำเลย คือนายเปรมชัย และพวก 4 คน ยังต้องรอว่า พรุ่งนี้ จะมาฟังคำตัดสินศาลฎีกาหรือไม่

 

แหล่งข่าวจากศาลยุติธรรมเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบสัญญาณกำไลEM ของนายเปรมชัย ยังพบว่าสัญญาณ อยู่ในประเทศไทย

logoline