svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

บางซื่อประกาศ เข็ม 1 ไฟเซอร์ วันสุดท้าย ของปลายปี 64

07 ธันวาคม 2564
547

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศ เข็มที่ 1 วัคซีน"ไฟเซอร์" วันสุดท้าย ของปลายปี 64 walk in ลงทะเบียน ณ จุดฉีด ที่ประตู 1 เวลาให้บริการ 9.00-16.30 น.

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศ วันนี้ (7 ธ.ค.) ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ชนิดวัคซีน "ไฟเซอร์" วันสุดท้าย ของปลายปี 64 โดยสามารถ walk in ลงทะเบียน ณ จุดฉีด เข้ารับบริการที่ประตู 1 เวลาให้บริการประตู 9.00-16.30 น

 

บางซื่อประกาศ เข็ม 1 ไฟเซอร์ วันสุดท้าย ของปลายปี 64

 

 

เพื่อประชาชนเข้าถึงวัคซีนโดยง่าย และกระตุ้นการฉีดวัคซีน สำหรับผู้ที่ไม่ได้จองคิวฉีดมา (คนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว) ที่ต้องการรับวัคซีน ในเข็มที่ 1,2,3 ชนิด วัคซีนไฟเซอร์ (pfizer) 

 

บางซื่อประกาศ เข็ม 1 ไฟเซอร์ วันสุดท้าย ของปลายปี 64

 

เข็มที่ 1 ให้บริการวันนี้วันสุดท้าย วันที่ 7 ธ.ค. 64 เท่านั้น และเข็มที่ 3 ตรงตามเงื่อนไข

  • ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาแล้ว 2 เข็ม 
  • ยังไม่เคยได้รับเข็มที่ 3
  • ฉีด AstraZeneca ครบ 2 เข็ม ก่อนวันที่ 31 ก.ค.64

 

บางซื่อประกาศ เข็ม 1 ไฟเซอร์ วันสุดท้าย ของปลายปี 64

 

บางซื่อประกาศ เข็ม 1 ไฟเซอร์ วันสุดท้าย ของปลายปี 64