svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

กมธ.พัฒนาการเมือง ติดตามความคืบหน้าก่อสร้าง "เขื่อนบ้านจันเดย์"

06 ธันวาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กมธ.พัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ้านจันเดย์ หวังเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานกรรมาธิการ พร้อมด้วย  นายศิริพงษ์ รัสมี ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาติดตามกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการดำเนินการของรัฐ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ในฐานะรองประธานอนุกรรมาธิการ พร้อมคณะอนุกรรมาธิการ ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ เดินทางลงพื้นที่การไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนวชิราลงกรณ์ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ้านจันเดย์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

กมธ.พัฒนาการเมือง ติดตามความคืบหน้าก่อสร้าง \"เขื่อนบ้านจันเดย์\" โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายอำเภอทองผาภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย โดยในที่ประชุมมีการหารือ ข้อดี ข้อเสีย และหาทางออกร่วมกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและค้างคาอยู่อย่างยาวนาน เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

กมธ.พัฒนาการเมือง ติดตามความคืบหน้าก่อสร้าง \"เขื่อนบ้านจันเดย์\"

ทั้งนี้ นายณัฐชา กล่าวว่า วันนี้ทางกรรมาธิการในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ลงพื้นที่มาเพื่อติดตามและนำเอาปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อกลับไปรวบรวมและจัดทำเป็นรายงานความเห็นจากกรรมาธิการเพื่อจัดส่งไปให้ฝ่ายบริหาร โดยคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป ซึ่งตนมองว่าหากเขื่อนบ้านจันเดย์สามารถก่อสร้างสำเร็จนอกจาก กฟผ.จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ก็ยังจะเป็นผลดีต่อประชาชน เนื่องจากการสามารถกักเก็บชะลอน้ำไว้ใช้ในการเกษตรแล้ว ยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้จังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มขึ้นและสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีนั้นมีต้นทุนในเรื่องของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติสูงอยู่แล้ว
กมธ.พัฒนาการเมือง ติดตามความคืบหน้าก่อสร้าง \"เขื่อนบ้านจันเดย์\"

สำหรับเขื่อนบ้านจันเดย์นั้น ทางคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ กฟผ. ดำเนินการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ้านจันเดย์ เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2559 มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 18 เมกะวัตต์ ตำแหน่งที่ตั้งโครงการห่างจากเขื่อนวชิราลงกรณไปทางด้านท้ายน้ำเป็นระยะทางตามลำน้ำประมาณ 22.5 กิโลเมตร ในท้องที่ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วงเงินการลงทุนรวม 3,542 ล้านบาท สร้างขึ้นเพื่อใช้น้ำที่ระบายออกจากเขื่อนวชิราลงกรณลงแม่น้ำแควน้อยมาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย โดยมีกำหนดแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟฟ้าเข้าในระบบปี 2566

กมธ.พัฒนาการเมือง ติดตามความคืบหน้าก่อสร้าง \"เขื่อนบ้านจันเดย์\"

logoline