svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ไทยสร้างไทย จี้รัฐบาลประกาศเตรียมแผนรับมือ"โอมิครอน"

รองโฆษกไทยสร้างไทย จี้รัฐบาลประกาศแผนซักซ้อมความเข้าใจประชาชน หากเกิดวิกฤตโควิดระลอกใหม่จากโอมิครอน เพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมหากเกิดการระบาดอีกครั้ง

6 ธันวาคม 2564 ดร.สุวดี พันธุ์พานิช รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขต 1 กล่าวถึงกรณีที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทย อย่างมาเลเซียและสิงคโปร์พบการติดเชื้อของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลนำอดีตจากการระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลตามาแก้ไข อย่าให้คนเจ็บป่วยล้มตายที่บ้านหรือข้างถนนอีก โดยให้รัฐบาลเร่งประกาศแผนซักซ้อมความเข้าใจประชาชน หากเกิดวิกฤตโควิดระลอกใหม่จากโอมิครอน ดังต่อไปนี้

 

  1. ระบุช่องทางติดตามข่าวการระบาดของสายพันธุ์ต่างๆ ในไทย
  2. แจ้งอาการเข้าข่ายติดเชื้อ ว่ามีอาการอย่างไร เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบเบื้องต้น
  3. แจ้งสถานที่รับชุดตรวจ ATK ฟรี และสถานที่ตรวจยืนยันเชื้อ
  4. สถานที่รักษา เขียว-เหลือง-แดง อัพเดทเตียงว่างแบบ real time
  5. เพิ่มเติมคู่สายของสายด่วนรัฐบาล
  6. อัพเดทยาฟาวิพิราเวียร์ในระบบ
  7. เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในยามฉุกเฉิน

ไทยสร้างไทย จี้รัฐบาลประกาศเตรียมแผนรับมือ\"โอมิครอน\"

โอมิครอน เป็นโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดการกลายพันธุ์บริเวณหนามแหลมของไวรัสมากกว่า 30 ตำแหน่ง ถึงแม้ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลความรุนแรงของโรค แต่มีแนวโน้มพบว่าการระบาดกระจายตัวได้เร็วกว่าสายพันธุ์อื่น รัฐบาลจึงต้องเตรียมแผนรับมือการระบาดของโอมิครอน และประกาศซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชน ถอดบทเรียนความผิดพลาดในอดีต แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อไม่ให้เราซ้ำรอยความผิดพลาดเหล่านั้นอีก” ดร.สุวดี กล่าว

ไทยสร้างไทย จี้รัฐบาลประกาศเตรียมแผนรับมือ\"โอมิครอน\"

 

ดร.สุวดี กล่าวเพิ่มเติมว่า การเร่งประกาศแผนซักซ้อมจะช่วยทำให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีความพร้อมหากเกิดการระบาดอีกครั้ง รวมถึงจะช่วยทำให้ลดความวิตกกังวลต่อโควิดสายพันธุ์โอมิครอน เพราะหากประชาชนมีข้อมูลที่เท่ากันกับภาครัฐ และรู้ว่ารัฐมีแผนในการเตรียมพร้อมรับมือการระบาด รวมถึงแผนสำรองในยามฉุกเฉินอย่างไรบ้าง ก็จะทำให้สังคมคลายความวิตกกังวลลงไปได้

ไทยสร้างไทย จี้รัฐบาลประกาศเตรียมแผนรับมือ\"โอมิครอน\"