svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

บางซื่อประกาศ ให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1,2,3 เป็นวัคซีนไฟเซอร์ เท่านั้น

06 ธันวาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อประการ จะให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1,2,3 เป็นชนิดวัคซีน ไฟเซอร์ เท่านั้น สามารถ walk in ลงทะเบียน ณ จุดฉีด เข้ารับบริการที่ประตู 1

ประกาศ 6 ธันวาคม 2564 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1,2,3 เป็นชนิดวัคซีน ไฟเซอร์ เท่านั้น โดยผู้ที่จองคิวมาจากเครือข่ายมือถือ ทั้งเข็มที่ 1 และ 3 และผู้ที่มีนัด เข็มที่ 2 เดิมของศูนย์ฯบางซื่อ เข้ารับบริการที่ประตู 2,3,4 ตามเวลานัด

 

บางซื่อประกาศ ให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1,2,3 เป็นวัคซีนไฟเซอร์ เท่านั้น

โดยศูนย์ฯบางซื่อ ได้ทำการส่ง sms แจ้งประตูทางเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางเข้าทุกประตู จะมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยแนะนำให้บริการประจำจุดตลอดวัน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนโดยง่ายและกระตุ้นการฉีดวัคซีน สำหรับผู้ที่ไม่ได้จองคิวฉีดมา ที่ต้องการรับวัคซีน ในเข็มที่ 1,2,3 (เข็มที่ 1 ให้บริการ 2 วันสุดท้าย 6-7 ธ.ค. 64 เท่านั้น

 

บางซื่อประกาศ ให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1,2,3 เป็นวัคซีนไฟเซอร์ เท่านั้น

 

เข็มที่ 3 ตรงตามเงื่อนไข

  1. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาแล้ว 2 เข็ม ยังไม่เคยได้รับเข็มที่ 3
  2. ฉีด AstraZeneca ครบ 2 เข็ม ก่อนวันที่ 31 ก.ค.64)

 

สามารถ walk in ลงทะเบียน ณ จุดฉีด เข้ารับบริการที่ประตู 1 เวลาให้บริการทุกประตู 9.00-16.30 น.

 

บางซื่อประกาศ ให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1,2,3 เป็นวัคซีนไฟเซอร์ เท่านั้น

 

หมายเหตุ

  • ผู้ที่ต้องการวัคซีน AstraZeneca และ Sinovac โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียน
  • วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) มีจำนวนจำกัดและจะให้บริการแก่ผู้มีประวัติแพ้วัคซีนชนิดอื่นและ/หรือเคยรับวัคซีนโมเดอร์น่าเข็มที่ 1 จากศูนย์ฯ บางซื่อมาก่อนเท่านั้น
logoline