svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สำนักพระราชวัง เผยแบบจำลอง อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙

05 ธันวาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

สำนักพระราชวัง เผยแบบจำลอง อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ หรือสนามม้านางเลิ้งเดิม ในพื้นที่ ๒๙๗ ไร่

อุทยานเฉลิมพระเกียรติ เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามพระราชดำริของทั้งสองพระองค์

 

สำนักพระราชวัง เผยแบบจำลอง อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙

 

สำนักพระราชวัง เผยแบบจำลอง อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙

ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำ ซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ จุดสำคัญคือ พระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวง รัชกาลที่ ๙ สระน้ำเลข ๙ สะพานเลข ๙ สะพานหยดน้ำพระทัย สะพานไม้เจาะบากง ในแนวคิด “น้ำคือชีวิต จากนภา ผ่านภูผา สู่นที”

 

สำนักพระราชวัง เผยแบบจำลอง อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙

 

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการฟื้นฟูป่า รักษาแหล่งน้ำ เกษตรทฤษฏีใหม่ บ่อปลานิล กังหันน้ำชัยพัฒนา ฝายชะลอน้ำ พลังงานทดแทนจาก Floating Solar Cell อีกทั้งยังจะเป็นพื้นที่ “แก้มลิง” แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ โดยเชื่อมคลองผดุงกรุงเกษม กับ คลองเปรมประชากร คลองสามเสน อีกด้วย

 

สำนักพระราชวัง เผยแบบจำลอง อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙

สวนสาธารณะ ปอดแห่งใหม่แห่งนี้ จะเป็นสวนป่ากลางเมือง ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง โดยจะมีต้นไม้ใหญ่ ๔,๕๐๐ ต้น ตกแต่งด้วยพืชนานาชนิด เช่น ต้นไม้ประจำจังหวัด ต้นไม้หายาก ต้นไม้โตเร็ว ให้คล้ายคลึงป่าธรรมชาติ และยังมีการปลูกพืชกรองฝุ่น และปลูกพืชบำบัดน้ำอีกด้วย

 

สำนักพระราชวัง เผยแบบจำลอง อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙

 

นอกจากนี้ยังมี สนามเด็กเล่น ลานกีฬากลางแจ้ง ลานริมน้ำ ท่าเรือ ทางปั่นจักรยาน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้องน้ำ ที่จอดรถ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับคนพิการ โดยอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้จะแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการภายในปี ๒๕๖๗

 

สำนักพระราชวัง เผยแบบจำลอง อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙

 

 

 

ที่มา : สำนักพระราชวัง https://www.royaloffice.th/2021/11/17/อุทยานเฉลิมพระเกียรติ , จิตอาสาพระราชทาน

logoline