svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

จนท.เร่งทำความเข้าใจคำสั่งจังหวัดยังห้ามหลังมีข่าวลือนั่งดื่มในร้านได้

02 ธันวาคม 2564

เจ้าหน้าที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ตระเวนชี้แจงทำความเข้าใจ กับสถานประกอบการหลังมีการปล่อยข่าวลือ ให้สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ จนทำให้มีนักท่องเที่ยวออกมาใช้บริการจำนวนมาก

2 ธันวาคม 2564 หลังจากที่ตลอดทั้งวันมีกระแสในโลกออนไลน์ โดยให้สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่สีฟ้าในการเปิดเมืองสามารถจำหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ได้ จึงทำให้สถานประกอบการในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเปิดให้บริการ พร้อมจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับลูกค้า 

 

ทำให้นายดุลยาภพ แสงลุน ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายวัลลภัฎร์ บุญบำรุง ปลัดอำเภอ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส.อ.เมืองขอนแก่นที่ 2 ร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดขอนแก่น(กลุ่มงานความมั่นคง) ชุดเคลื่อนที่เร็ว ศบฉ.จังหวัดขอนแก่น  อส.ร้อยอส.จ.ขอนแก่นที่  1 เจ้าหน้าที่ สสอ.เมืองขอนแก่น และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ได้ตระเวนออกประชาสัมพันธ์ เพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องตามคำสั่งของจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 55 ยังห้าม การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านต่อไปอีก พร้อมกับมอบหนังคือคำสั่งจังหวัดขอนแก่นฉบับที่ 55 และฉบับที่ 56 ให้กับสถานประกอบการเพื่อได้ทำความเข้าใจ ก่อนกำชับให้ปิดภายในเวลา 23.00 น.

 

จนท.เร่งทำความเข้าใจคำสั่งจังหวัดยังห้ามหลังมีข่าวลือนั่งดื่มในร้านได้

 

จนท.เร่งทำความเข้าใจคำสั่งจังหวัดยังห้ามหลังมีข่าวลือนั่งดื่มในร้านได้

 


       

นายณรงค์ บึงมุม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น กล่าวว่า การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และบังคับใช้มาตรการตามประกาศจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 55 สำหรับสถานประกอบการ/ร้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น โดยได้เน้นย้ำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค.กำหนด และตามประกาศจังหวัดขอนแก่น(ฉบับที่ 55)  "คำสั่ง ข้อ4.(ข.)ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้าน  ไม่เกินเวลา 23.00น. โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน" แม้ว่าจังหวัดขอนแก่น ศบค. กำหนดให้เป็นพื้นที่ผ่อนปรนระยะที่ 2 และอำเภอเมืองขอนแก่นอยู่ในพื้นที่สีฟ้า

 

จนท.เร่งทำความเข้าใจคำสั่งจังหวัดยังห้ามหลังมีข่าวลือนั่งดื่มในร้านได้
 

จนท.เร่งทำความเข้าใจคำสั่งจังหวัดยังห้ามหลังมีข่าวลือนั่งดื่มในร้านได้

 

แต่เนื่องจากจังหวัดขอนแก่น ยังผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวนมาก ทำให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ยังไม่อนุญาตให้มีการนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน โดยให้ผู้ประกอบการให้ลูกจ้างได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และมีการตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการผ่อนปรนระยะต่อไปเร็วๆนี้ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีการกระจายจุดฉีดวัคซีน รอบตัวเมืองขอนแก่น และยังมีสูตรการฉีดโดยเฉพาะวัคซีนไฟเซอร์ ที่มีให้เลือกฉีดด้วย

ข่าว/ภาพ : พรพรรณ เพ็ชรแสน