เปิด 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวน ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศรายใหม่สูงสุด ประจำวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ เวลา 01:00 น.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

10  อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศรายใหม่สูงสุด

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ เวลา 01:00 น.

 

1.กรุงเทพมหานคร

 ผู้ติดเชื้อ 740 ยอดสะสม 422,074 ราย

 

2.นครศรีธรรมราช

ผู้ติดเชื้อ 307 ยอดสะสม 40,669 ราย

 

3.สงขลา

ผู้ติดเชื้อ 247 ยอดสะสม 60,970 ราย

 

10 อันดับจังหวัดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่สูงสุดในไทย

4.สุราษฎร์ธานี

ผู้ติดเชื้อ 247 ยอดสะสม  25,449 ราย

 

5.ชลบุรี

ผู้ติดเชื้อ 170 ยอดสะสม  107,637 ราย

 

6.เชียงใหม่

ผู้ติดเชื้อ 167 ยอดสะสม 26,199 ราย

 

10 อันดับจังหวัดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่สูงสุดในไทย

7.สมุทรปราการ

ผู้ติดเชื้อ 119 ยอดสะสม 128,619 ราย

 

8.ตรัง

ผู้ติดเชื้อ 98 ยอดสะสม  15,793 ราย

 

9.ปัตตานี

ผู้ติดเชื้อ 98 ยอดสะสม 45,781 ราย

 

10.กระบี่

ผู้ติดเชื้อ 93 ยอดสะสม 10,299 ราย 10,299 ราย

 

10 อันดับจังหวัดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่สูงสุดในไทย

 

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข