ผลการเลือกตั้งท้องถิ่น คณะก้าวหน้า ส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้นายก อบต. 23 แห่ง แต่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกอบต.เพียง 5 แห่ง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผลการเลือกตั้งอบต.2564 ทั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) จำนวน 154 แห่ง มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด 3,130 คน แยกเป็นนายก อบต. 300 คน สมาชิกสภา อบต. 2,830 คน โดยไม่มีพรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครลงทำการเลือกตั้ง มีเพียงคณะก้าวหน้า ที่ส่งลงสมัครนายก อบต. 23 แห่ง และสมาชิกสภา อบต. 94 คน ถือว่ามากที่สุดในภาคอีสาน 

คณะก้าวหน้า คว้าเก้าอี้นายก อบต. 5 จากส่งชิงชัย 23 แห่ง
 
ส่วนรายชื่อ ผู้สมัคร นายก อบต. ที่คณะก้าวหน้าส่งลงสมัครทั้ง 23 คน ประกอบด้วย 1. คุณไชยยา ทองมี เบอร์ 1 อบต.นากว้าง อ.เมือง 2. คุณภูพานทอง ชัยชมภู เบอร์ 1 อบต.นาข่า อ.เมือง 3. คุณวิทยา สีหานาวี เบอร์ 1 อบต.เชียงยืน อ.เมือง 4. คุณกรม สิมดี เบอร์ 1 อบต.บ้านหินโงม อ.สร้างคอม 5. คุณอนันต์ โฆสิต เบอร์ 2 อบต.นาสะอาด อ.สร้างคอม

 

6. คุณคำฝอย โพนธาตุ เบอร์ 2 อบต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง7. คุณประมวลศิลป์ ขันชารี เบอร์ 1 อบต.วังทอง อ.บ้านดุง 8. คุณพงษ์พิพัฒน์ โคตรกำกับ เบอร์ 1 อบต.โพนสูง อ.บ้านดุง 9. คุณสมศรี โพธิ์ตาทอง เบอร์ 1 อบต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง 10. คุณสุริยัน เสน่หา เบอร์ 2 อบต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง 
  คณะก้าวหน้า คว้าเก้าอี้นายก อบต. 5 จากส่งชิงชัย 23 แห่ง

11. คุณคำไพ สมบูรณ์ เบอร์ 3 อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ 12. คุณโชคทวี ลำเพยพล เบอร์ 2 อบต.เตาไห อ.เพ็ญ 13  คุณบุญเพ็ญ ตาหวาย เบอร์ 2 อบต.โคกกลาง อ.เพ็ญ 14. คุณพิเชษฐ์ แก่นดี เบอร์ 2 อบต.เพ็ญ อ.เพ็ญ 15. คุณสุรพล บุญไชยศรี เบอร์ 1 อบต.นาบัว อ.เพ็ญ

 

16. คุณอดุลย์เดช อำนาจดีแจ่มใส เบอร์ 1 อบต.สุมเส้า อ.เพ็ญ 17. คุณนิตยา ฉัตรสุภางค์ เบอร์ 2 อบต.ศรีธาตุ อ,ศรีธาตุ 18. คุณสุพจน์ สุวรรณภักดี เบอร์ 1 อบต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ 19. คุณสกุล พนารัตน์ เบอร์ 2 อบต.หนองหาน อ.หนองหาน 20. คุณบัวใส สุวรรณสิงห์ เบอร์ 1 อบต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน

 

21. คุณวิชาญ กันยวิมล เบอร์ 3 อบต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ 22. คุณสมคิด สิทธิโคตร เบอร์ 2 อบต.หนองแวง อ.บ้านผือ และ 23. คุณแสงเทียน ศรีประเสริฐ เบอร์ 2 อบต.คำเลาะ อ.ไชยวาน 

คณะก้าวหน้า คว้าเก้าอี้นายก อบต. 5 จากส่งชิงชัย 23 แห่ง
 
ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ “คณะกว้าหน้า” ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งนายก อบต. รวม 5 แห่ง ได้แก่ 1.อบต.นาสะอาด อ.สร้างคอม นายอนันต์ โฆษิต อดีตนายก 2 สมัย ได้คะแนนสูงสุด 2.อบต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง นายคำฝอย โพนธาตุ อดีตกำนัน และอดีตนายก อบต.  3.อบต.โพนสูง อ.บ้านดุง นายพงษ์พิพัฒน์ โคตรกำกับ 4. อบต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง นายสุริยันต์ เสน่หา อดีตรองนายก อบต.บ้านม่วง และ 5.อบต.นาบัว อ.เพ็ญ ร.ต.อ.สุรพล บุญไชยศรี อดีต ตร.ลาออกจากราชการก่อน 3 ปี

คณะก้าวหน้า คว้าเก้าอี้นายก อบต. 5 จากส่งชิงชัย 23 แห่ง คณะก้าวหน้า คว้าเก้าอี้นายก อบต. 5 จากส่งชิงชัย 23 แห่ง
 

ภาพ/ข่าว : เศกสันติ กัลยาณวิสุทธิ์ 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด