"จุรินทร์" ตั้งคณะทำงานยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การเลือกตั้ง-พรรคการเมือง เตรียมถกพรรคร่วมฯสัปดาห์หน้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ พูดถึงความคืบหน้า ในการพิจารณายกร่าง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองว่า หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับ  โดยมีนายบัญญัติ  บรรทัดฐาน เป็นประธานที่ปรึกษา  มีคณะทำงานทั้งหมด 7 คน และคณะที่ปรึกษาอีก 6 คน

คณะทำงานจะดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับ โดยจะมีการประสานงานกับคณะทำงานของวิปรัฐบาล  เพื่อพูดคุยแสวงหาความเห็นพ้องต้องกันในหลายประเด็นสำคัญ  ในส่วนของพรรคทั้ง 2 ร่าง พรป การประชุม ส.ส.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาในประเด็นสำคัญไปบ้างแล้ว  เช่น วิธีการคำนวณคะแนน , การใช้เบอร์ของผู้สมัครและพรรคการเมือง , การเพิ่มเติมในเรื่องการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้ง

 

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง มีเรื่องไพรมารี่โหวต , ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงสมาชิกพรรค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดและสาขาพรรค และเรื่องอื่นๆ   ขณะนี้คณะทำงานอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทั้งสองร่าง  และจะมีการนัดประชุมอีกครั้งในสัปดาห์หน้า  เพื่อนำประเด็นต่างๆมอบให้  กับนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปประชุมร่วมกับคณะทำงานของวิปรัฐบาลต่อไปในวันพุธ วันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้