svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

SpringNews คว้า 4 รางวัล ข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ปี 2564

28 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

SpringNews กวาด 4 รางวัล ข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2564” (Digital News Excellence Awards 2021) สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดย SpringNews ได้ 1 รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัลดีเด่น และรางวัลชมเชย 2 รางวัล

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดโครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2564” (Digital News Excellence Awards 2021) เพื่อส่งเสริมให้สื่อมวลชนออนไลน์ หันมาให้ความสำคัญกับการผลิตข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพมากขึ้น ให้กำลังใจสื่อออนไลน์ นักข่าวดิจิทัล กองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ ที่ให้ความสำคัญในการผลิตข่าว ในเชิงลึกสร้างสรรค์และจรรโลงสังคม อีกทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพข่าวที่นำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ 

 

SpringNews คว้า 4 รางวัล ข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ปี 2564

 

โดยมีจำนวนผลงานส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 110 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภทข่าว ประกอบด้วย

 

1. ข่าวหรือสารคดีออนไลน์เชิงข่าวเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม (Investigative News & News Feature) (จำนวน 13 ผลงาน)

 

2. ข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม (News Development from Social Media Agenda) ซึ่งเป็นการพัฒนาข่าวจากวาระข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ (จำนวน 19 ผลงาน)

 

3. ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม (Social Development News) ครอบคลุมการนำเสนอข่าวด้านสิ่งแวดล้อม, สาธารณสุข และสตรี (จำนวน 25 ผลงาน)

 

4. ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอยอดเยี่ยม (Video Clip News) (จำนวน 12 ผลงาน)

 

5. ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม (Infographic News) (จำนวน 23 ผลงาน)

 

6. ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม (Photojournalist) (จำนวน 18 ผลงาน)

SpringNews คว้า 4 รางวัล ข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ปี 2564

 

โดย SpringNews ได้ 4 รางวัล ดังนี้

 

1. รางวัลยอดเยี่ยม ประเภท “อินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม”

  • จากผลงานที่ชื่อว่า EVER GIVEN

 

รางวัลยอดเยี่ยม ประเภท “อินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม” จากผลงานที่ชื่อว่า EVER GIVEN

 

2. รางวัลดีเด่น ประเภท “ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม”

  • จากผลงานที่ชื่อว่า “น้ำตาแรงงานเมียนมา”

 

ผลงานที่ชื่อว่า น้ำตาแรงงานเมียนมา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ประเภท “ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม”

 

 

3. รางวัลชมเชย ประเภท “ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม”

  • จากผลงานที่ชื่อว่า Deepfake คลิปปลอมสุดเนียนที่สร้างจาก A.I. จะแยกแยะยังไงว่าเป็น "ข่าวปลอม"

ผลงานที่ชื่อว่า Deepfake คลิปปลอมสุดเนียนที่สร้างจาก A.I. จะแยกแยะยังไงว่าเป็น ข่าวปลอม รางวัลชมเชย ประเภท “ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม”

 

4. รางวัลชมเชย ประเภท “อินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม”

  • จากผลงานที่ชื่อว่า Donald Trump

 

ผลงงานที่ ชื่อว่า Donald Trump ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท “อินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม”

 

 

logoline