svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ผวจ.อุบลฯ ออกต่างอำเภอตรวจหน่วยเลือกตั้ง

28 พฤศจิกายน 2564

การเลือกตั้งตามชนบทคึก ญาติพี่น้องตามต่างจังหวัดแห่กลับบ้านมาลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อช่วยให้ญาติที่ลงสมัครชนะคู่แข่ง

28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย นายสัญญา กรุงแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี นายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ และอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
1. หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 4  ศาลาประชาคมบ้านนาแวง ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ
2. หน่วยเลือกตั้งที่ .. เขตเลือกตั้งที่ ..  ศาลาวัด… ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ
3. หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 8 ศาลาวัด… ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ
4. หน่วยเลือกตั้งที่ … เขตเลือกตั้งที่ … ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะนาว ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี
5. หน่วยเลือกตั้งที่.. เขตเลือกตั้งที่.. ศาลาวัดบ้านยางเทิง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ผวจ.อุบลฯ ออกต่างอำเภอตรวจหน่วยเลือกตั้ง
 

ทั้งนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำเรื่องการเว้นระยะห่างระหว่างการรอใช้สิทธิ การสวมใส่หน้ากากอนามัย และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเหลื่อมเวลาในการมาใช้สิทธิเพื่อลดความแออัด เป็นต้น ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความปกติเรียบร้อย คาดจะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ อย่างแน่นอน
ผวจ.อุบลฯ ออกต่างอำเภอตรวจหน่วยเลือกตั้ง

ส่วนที่ อำเภอนาตาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก เพราะมีผู้มีสิทธิ์ที่อยู่ต่างจังวัด ต่างเหมารถตู้และกระบะ มาบ้านตนเอง เพื่อมาเลือกพี่น้องที่ลงสมัครแข่งขัน จึงจำเป็นต้องรวมผู้ที่อยู่ใกล้และไกล มาช่วยกันเพื่อจะได้ชนะคู่ต่อสู้ ตามที่ผู้สมัครแต่ละคนได้ตั้งเป้าเอาไว้ บางหมู่บ้านอาจมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เพราะลกหลานที่อยู่ต่างจังหวัดต่างก็มากันเพียบ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ผวจ.อุบลฯ ออกต่างอำเภอตรวจหน่วยเลือกตั้ง

โดย - กฤษณะ วิลามาศ