svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

แจง "สหประชาชาติ ให้ไทยแก้ ม.112" ข่าวเท็จ

28 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

สหประชาชาติ ไม่ได้ขีดเส้น ให้ไทยแก้ไข ก.ม. มาตรา 112 โฆษกรัฐบาล ออกโรงแจง คลิปวิดีโอในสื่อออนไลน์ "เป็นข่าวเท็จ"

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ธนกร วังบุญคงชนะ พูดถึง   กรณีที่มีคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ เผยแพร่ “ข้อมูลเท็จ” ว่า  สหประชาชาติให้ประเทศไทย  แก้ไข "ม.112" เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง  กรณีดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงถึงประเด็นไปแล้ว ว่า  "เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ไทยได้นำเสนอรายงานสิทธิมนุษยชนของ ไทยต่อสหประชาชาติ ภายใต้กระบวนการทบทวนรายงานสิทธิมนุษยชนตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 3 เป็นการดำเนินการตามปกติ"

 

"สหประชาชาติไม่ได้เป็นองค์การที่จะมาบังคับ หรือ  มาขีดเส้นตายกำหนดเวลาให้ประเทศสมาชิกต้องตอบรับข้อเสนอแนะหรือต้องไปแก้กฎหมาย โดยจากการรายงานสิทธิมนุษยชนของไทยตามกลไก Universal Periodic Review เป็น  ที่ชื่นชม เพราะมีพัฒนาการหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการลดความเหลื่อมล้ำ และการดูแลกลุ่มเปราะบาง"

 

นายธนกร ย้ำอีกว่า "ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และไม่ส่งต่อข้อมูลดังกล่าว โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร รับข้อมูลจากหน่วยงานโดยตรง ส่วนผู้ผลิตและเผยแพร่ข่าวปลอม บิดเบือน หรือเฟคนิวส์ เสี่ยงจะถูกดำเนินคดี ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์, พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีโทษทั้งจำและปรับ จึงขอเตือนผู้ไม่ประสงค์ดีทุกคน  ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่ากระทำการอันจะทำให้เกิดความสับสนในสังคม"

logoline