การ Design และ Marketing เป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือกันในการทำแบรนด์เพื่อตอบโจทย์ และสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุก Gen

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

งานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "Trends Driving the Future" โดย คุณสิริอร เฑียรฆประสิทธิ์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ PAINKILLER Atelier หัวข้อ Design & Branding 

การทำ Branding เพื่อตอบโจทย์เทรนด์โลกอนาคต

คุณสิริอร กล่าวว่า ดีไซน์ คือการวาดรูปหรือสร้างผลงานศิลปะเพื่อแก้ปัญหา ต่างจากศิลปะที่ไม่มีข้อจำกัด ที่ถ่ายทอดอารมณ์ของศิลปินโดนไม่คำนึงถึงความชอบของผู้ชม ส่วนดีไซน์ คือชักจูงให้ผู้คนเห็นถึงทิศทางเดียวกัน ปัจจุบันโลกของศิลปะ และดีไซน์ค่อนข้างคลุมเครือ

การทำ Branding เพื่อตอบโจทย์เทรนด์โลกอนาคต

ดีไซน์ สามารถช่วยธุรกิจได้อย่างไร เป็นการสร้างภาพจำให้กับธุรกิจ เป็น first impression ของธุรกิจ การสร้างแบรนด์คือการแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง คือการแยกแยะสินค้าประเภทเดียวกันออกจากกัน

การทำ Branding จุดเริ่มต้น คือการตีตราวัวด้วยเหล็กหลอม เพื่อแยกให้ทราบว่าวัวเป็นของใครคนไหน Branding ในปัจจุบันคือการสร้างโลกสมมติสินค้า หรือสินค้า ภาพจำซ้ำๆ รักษาความสัมพันธ์สร้างความไว้ใจให้ธุรกิจ

การทำ Branding เพื่อตอบโจทย์เทรนด์โลกอนาคต

Branding ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ส่วนที่มองเห็นและไม่เห็น

ส่วนที่มองไม่เห็น เป็นส่วนที่สร้างอันดับแรก วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร การวางแผนรูปแบบแบรนด์ สำหรับการสร้างแบรนด์เราต้องรู้ว่าทำไมไปทำไม

การทำ Branding เพื่อตอบโจทย์เทรนด์โลกอนาคต

อีกส่วนคือส่วนที่มองเห็น หน้าตาของแบรนด์ โลโก้ สีประจำแบรนด์ ฟ้อนของแบรนด์ เรื่องราวของแบรนด์ สุดท้ายคือนิสัย การแสดงออกของแบรนด์ต่อผู้ชม การสื่อสารเฉพาะตัวของแบรนด์ การเลือก Brand Ambassador หรือการตกแต่งร้านค้า

 

การแยก Branding และ Marketing ออกจากกัน เริ่มที่ Marketing การนำเสนอสินค้าในเวลาที่เหมาะสม สถานที่และเวลาที่เหมาะสม สำหรับคนที่สนใจ การดึงดูดให้ผู้คนสนใจ ทำในระยะสั้น กำหนดกลยุทธ์ก่อน เช่น ซื้อ 1แถม1 มีจุดเริ่มและสิ้นสุด มีจุดวัดที่ยอดขาย

 

แบรนด์ดิ่ง ทำกันในระยะยาว การสร้างกลยุทธ์ของแบรนด์ ความสม่ำเสมอสำคัญมาก สำหรับการทำแบรนด์ดิ้ง ลำดับการทำงาน หาข้อมูลมาสร้างแบรนด์ คู่แข่งคือใคร 

สรุปได้ว่า Branding และ Marketing ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่ต้องทำร่วมกันเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน ควรคำนึงถึงจริยธรรม การทำแบรนด์ที่เกินจริงอาจส่งผลเสียในระยะยาวได้

 

เทรนด์ คือแนวโน้มของความต้องการ มักถูกประมวลผลจากสถานการณ์ผลโลกที่มีผลต่อจิตใจ เช่น เทรนด์รักษ์โลก แท้จริงแล้วคำว่าเทรนด์ลึกซึ้งมาก การเกิดขึ้นของโควิดเป็นเทรนครั้งใหญ่ของโลก การปรับเปลี่ยนการทำงาน Work from home ชีวิตถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัว

การทำ Branding เพื่อตอบโจทย์เทรนด์โลกอนาคต

เทรนด์ที่จะเกิดใน 2022 และ 2023 คือ locality ชี้ให้เห็นสิ่งสวยงานของสิ่งรอบตัว เพราะถูกบังคับให้อยู่บ้านมานาน การตกแต่งบ้านเป็นโฮมออฟฟิศ การกลับมาของงานอดิเรก การใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

 

VR ESCAPE พาเราหนีออกไปจากโลกความจริง ทิศทางโดยรวมของโลกซ่อมแซมจิตใจ ฟื้นฟูโลกมนุษย์ที่จนะเกิดขึ้นรในภายภาคหน้า

 

แนวโน้มส่งผลถึงธุรกิจในปีหน้า ธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดต้องเกี่ยวกับสุขภาพกาย จิต เพศ เทคโนโลยีด้านเซ็กต้องสำคัญขึ้น สินค้าต้องเหมาะกับผู้คนทุก Gen อยากให้แบรนด์เป็นเหมือนเพื่อนที่แสดงออกทางจุดยืน และผูกมัดกับเวลามากขึ้น เรื่องความว่องไว