ในอนาคตที่โลกแห่งเทคโนโลยีกำลังจะครอบครอง เด็กรุ่นใหม่ที่มองหาอาชีพที่มั่นคง และยุคทองแห่งงานบริการด้านการแพทย์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

งานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "Trends Driving the Future" โดย คุณสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ในหัวข้อ Career Planning 

ตลาดแรงงานที่ปรับตัว ในอนาคตสู่ปี 2022

คุณสุธิดา กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราพบกับความเปลี่ยนแปลง ใครปรับตัวได้ก่อนก็มีโอกาสในการประสบความสำเร็จได้ก่อน ความท้าทายของโลกการทำงานในปัจจุบันมีทั้งปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหาโลกร้อน พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนตำแหน่งงาน Digital Disruption วิกฤติโรคระบาด โควิด-19 รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป ปัญหาสังคมสูงวัย ปัญหาแรงงานขาดแคนทักษะ

ตลาดแรงงานที่ปรับตัว ในอนาคตสู่ปี 2022

ขณะเดียวกันหุ่นยนตร์ยังไม่สามารถทดแทนได้ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด ไม่ว่าเราจะเผชิญกับโควิด-19 แต่อุตสาหกรรมก็ต้องดำเนินต่อไป

 

ตลาดงานยังคงมีอยู่และเปิดกว้าง และยังอยู่ในความต้องการแห่งปี ได้แก่ งานการขายและการตลาด มีความต้องการสูงมาโดยตลอด งานบัญชีและการเงิน มีความต้องการต่อเนื่อง สายงานขนส่ง คลังสินค้า ตลาดงานส่วนนี้เติบโตสูง งานวิศวกร มีความหลากหลาย งาน IT เป็นยุคทอง งานบริการด้านการแพทย์

ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต งานในกลุ่ม STERM ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมได้ในอนาคต งานทางด้านสิ่งแวดล้อม งานกลุ่มสร้างสรรค์ งานที่ทำด้วยมือที่ต้องใช้ความละเอียดสูง งานที่ใช้ทักษะทางสังคมและอารมณ์ งานในกลุ่มเศรษฐกิจพิเศษ และอุตสาหกรรม งานในกลุ่ม Gig Economy

ตลาดแรงงานที่ปรับตัว ในอนาคตสู่ปี 2022

ทิศทางงานในอนาคตจะทำให้เราแตกต่างอย่างสร้างสรรค์และพร้อมสู่โลกในอนาคต ทุกครั้งที่แก้ปัญหาได้ มาตรฐานในการใช้ชีวิตจะสูงขึ้น และทักษะจำเป็นต่อโลกการทำงาน ทักษะเพื่อการอยู่รอด ทักษะเพื่อการเติบโตและพัฒนา สิ่งสำคัญคือความสามารถรับความเปลี่ยนแปลง

เทคนนิคกลยุทธ์สู่การหางานให้ได้งาน ถ้าอยากหางานต้องเข้าใจอาชีพที่อยู่ในตลาดแรงงาน และต้องรู้จักตัวเอง ค้นหาตัวเองว่าสนใจอะไร หากมีความสุขในการทำงานจะสามารถทำวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายในชีวิต แนะนำคนรุ่นใหม่ไม่เลือกงานมากเกินไป ควรเลือกงานอย่างมีหลักการ

ตลาดแรงงานที่ปรับตัว ในอนาคตสู่ปี 2022

บันไดสู่การพัฒนาเพื่อความก้าวหน้า ความมั่นคงของคนยุคนี้ นอกเหนือจากงานประจำที่สามารถสร้างความมั่นคงได้ การทำงานระยะสั้นหลายๆ งานก็สามารถสร้างความมั่นคงได้เช่นกัน การกำหนดเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญ การอัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร ทำให้เราเข้าใจตลาดงาน