นักเคลื่อนไหวภาคประชาน “กลุ่มคนไทเลยปกป้องสถาบันฯ” ร่วมลงชื่อขับไล่องค์กร Amnesty ออกนอกประเทศมีพฤติกรรมที่จะแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เพื่อให้พรรคพวกของตนพ้นผิด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เวลา 10.00 น. วันที่ 27 พ.ย.2564  ณ  บริเวณริมถนนหน้าร้านอิงรัก สตูดิโอ ถนนนกแก้ว ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย   ได้มีกิจกรรมของประชาชนนักเคลื่อนไหวภาคประชาชน นำโดยนายอาณัติ  ช้างอินทร์ ประธานกลุ่มคนไทเลยปกป้องสถาบันฯ และ นายทศพล  พรหมเกตุ  ผู้ประสานงานกลุ่มฯ พร้อมสมาชิก  ร่วมในการอ่านแถลงการณ์ประณามองค์กรAmnesty และขับไล่องค์กรนี้ออกจากประเทศไทย ด้วยเหตุผลว่า  องค์กรนี้ได้แจ้งวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้ว่าเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน และสิทธิมนุษยชนมิให้ถูกละเมิด  ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและถูกต้องแต่ปรากฏว่าองค์กรนี้ได้สนับสนุนและส่งเสริมบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีเจตนาทำลายความมั่นคงของประเทศไทย

กลุ่มคนไทเลยปกป้องสถาบันฯร่วมลงชื่อขับไล่องค์กร Amnesty ออกนอกประเทศ

ในคำแถลงการณ์ยังได้ระบุอีกด้วยว่า  บุคคลและคณะบุคคลดังกล่าวได้ใช้สิทธิไปละเมิดบุคคลอื่นอันเป็นการผิดกฎหมายซึ่งเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่รับผิดชอบเพราะไปละเมิดบุคคลอื่นโดยเฉพาะไปดูหมิ่นเหยียดหยามองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะซึ่งกฎหมาย รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดใดมิได้แต่ปรากฏว่าได้มีบุคคลและคณะบุคคล ได้ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์อย่างรุนแรงและไม่รับผิดชอบอันเป็นการผิดกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงของรัฐอย่างชัดแจ้ง

กลุ่มคนไทเลยปกป้องสถาบันฯร่วมลงชื่อขับไล่องค์กร Amnesty ออกนอกประเทศ
 

ทั้งมีพฤติกรรมที่จะแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เพื่อให้พรรคพวกของตนพ้นผิด ไม่ต้องรับโทษทั้งที่ได้กระทำความผิดไปแล้ว และเป็นการยกเลิกกฎหมายที่คุ้มครองพระมหากษัตริย์ และองค์กรAmnesty กลับให้การสนับสนุนและส่งเสริม บุคคลต่างๆเรานั้นโดยให้ทุนสนับสนุน และแถลงการณ์เห็นดีเห็นงามกับบุคคลดังกล่าวอย่างจะแจ้ง และทางองค์กรนี้ได้แถลงการณ์ ให้ประเทศไทยยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เช่นนี้เห็นได้ว่าองค์กรดังกล่าวนี้ไม่หวังดี และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ เห็นสมควรขับไล่องค์กรนี้ออกจากแผ่นดินไทยทั้งนี้ทางกลุ่มคนไทยเลยปกป้องสถาบันเห็นด้วยกับคณะคุณเสกสกล อัตถาวงค์ หรือแรมโบ้อีสาน ในการจะร่วมลงชื่อขับไล่องค์กรนี้จากประเทศไทยต่อไปทั้งทางกลุ่มขอวิงวอนมาทางราชการขอให้ยกเลิกเพิกถอน องค์กรนี้จากการเป็นสมาคมตามกฎหมายไทยต่อไปทางกลุ่มจึงขอแถลงการณ์นี้เพื่อให้ทางราชการและพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งปวงที่รักชาติ ศาสน์   กษัตริย์และประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

กลุ่มคนไทเลยปกป้องสถาบันฯร่วมลงชื่อขับไล่องค์กร Amnesty ออกนอกประเทศ

ทางกลุ่มฯยังนำเรื่องเสนอไปยังหน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เพิกถอนองค์กรดังกล่าว  ด้วย โดยทางกลุ่มคนไทเลยปกป้องสถาบันฯจะรีบดำเนินการให้ประชาชนชาวจังหวัดเลยลงรายชื่อให้มากที่สุด วันนี้เป็นวันแรก และจะกระจายออกไปทั้ง 14  อำเภอของจังหวัดเลย จากนั้นจะรวบรวมรายมือชื่อผู้ลงนามส่งไปให้ทางส่วนกลางเพื่อขับไล่องค์กร Amnesty  ออกจากประเทศไทย ต่อไป
 
โดย - บุญชู  ศรีไตรภพ  
 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด