ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อแน่น หลังเปลี่ยนวัคซีนหลักเป็นโมเดอร์นา-ไฟเซอร์ โดย ผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ระบุปีนี้เปิดฉีดวัคซีนให้ถึง 28 ธ.ค. นี้ พร้อมย้ำต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ยังไม่รับวอล์ก อิน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     วันนี้ (26 พ.ย.) ภายหลังจากที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนหลัก ที่ให้บริการในเข็มต่างๆ เป็นชนิดวัคซีน Pfizer และ / หรือ Moderna จองคิวผ่านเครือข่ายมือถือทั้ง 4 ค่าย ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. เป็นต้น (อ่านรายละเอียด)


     ล่าสุดวันนี้ พบว่า มีประชาชนไปรับบริการจำนวนมากเดินทางไปรับวัคซีน ทั้งแบบที่ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านค่ายโทรศัพท์มือถือ และวอล์ก อิน เข้าไป โดยทางศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้มีการจัดโซนรับวัคซีนชนิดต่างๆ ไว้ชัดเจน  โดยฝั่งประตูที่ 1 จัดไว้สำหรับวัคซีนไฟเซอร์เท่านั้น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ผู้ที่อายุ 12-18 ปี จะได้รับเป็นวัคซีนไฟเซอร์ทั้งหมด และกลุ่มที่ 2 ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์จะฉีดไฟเซอร์ ส่วนประตูที่ 2, 3 และ 4 จะเป็นโซนวัคซีนโมเดอร์นา และแอสตร้าฯ โดยมีผู้เข้ารับวัคซีนเฉลี่ย 20,000 – 30,000 รายต่อวัน
 

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อแน่น หลังเปลี่ยนวัคซีนหลักเป็นโมเดอร์นา-ไฟเซอร์

     พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการ (ผอ.) สถาบันโรคผิวหนัง และ ผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กล่าวว่า ผู้ที่ฉีดวัคซีนกับศูนย์ฉีดฯ บางซื่อ ในวันนี้ เป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนฉีดเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 มาก่อนล่วงหน้า โดยเป็นสูตรฉีดแอสตร้าฯ และไฟเซอร์ ส่วนเข็มที่ 3 จะเป็นบูสเตอร์ โดส สำหรับผู้ที่เคยฉีดซิโนแวค และซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็มแล้ว

 

     ทั้งนี้ทางศูนย์ฉีดฯ บางซื่อ จะทำการแจ้งว่า วัคซีนหลักในขณะนี้จะเป็นวัคซีนโมเดอร์นา และไฟเซอร์ เพราะฉะนั้น เมื่อไปถึงศูนย์ฉีดฯ สามารถเลือกได้ว่าจะรับเป็นวัคซีนยี่ห้อใด หากประสงค์จะฉีดแอสตร้าฯ ก็สามารถเข้าฉีดได้ที่ประตูที่ 2 โดยไม่ต้องรอคิว แต่หากใครที่ต้องการฉีดไฟเซอร์ ให้ใช้ประตูที่ 1 ส่วนวัคซีนโมเดอร์นา จะให้บริการที่ประตูที่ 2, 3, และ 4 ทั้งนี้แผนการฉีดดังกล่าวจะใช้เฉพาะวันนี้เท่านั้น และจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ 

 

     เมื่อถามว่า วัคซีนโมเดอร์นาที่ฉีดเป็นวัคซีนที่ได้จัดสรรมาจากล็อตบริจาคใช่หรือไม่ พญ.มิ่งขวัญ กล่าวว่า โมเดอร์นาล็อตนี้เป็นล็อตที่ได้รับบริจาคมาประมาณล้านกว่าโดส โดยขณะนี้ศูนย์ฉีดฯ ได้รับจัดสรรทั้งหมด 50,000 โดส จะนำมาฉีดให้คนที่ต้องได้เข็มที่ 1 ประมาณ 10,000 โดสต่อวัน รวม 5 วัน และจะได้รับจัดสรรเพิ่มเติมอีก 50,000 โดส สำหรับเข็มที่ 2
 

พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการ (ผอ.) สถาบันโรคผิวหนัง และ ผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อแน่น หลังเปลี่ยนวัคซีนหลักเป็นโมเดอร์นา-ไฟเซอร์

     ทั้งนี้วัคซีนโมเดอร์นาอีกจุดประสงค์หนึ่งคือ เอาไว้ทำเข็มกระตุ้น หรือ บูสเตอร์ โดส อย่างวันนี้โมเดอร์นามาวันแรก คิดว่าประชาชนน่าจะต้องการโมเดอร์นาเยอะ แต่พอมาหน้างาน เขาต้องการไฟเซอร์มากกว่า โดยวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับมา เป็นวัคซีนของภาครัฐที่จะเข้ามาในไตรมาส 4 ส่วนโมเดอร์นาเป็นวัคซีนฉุกเฉิน โดยศูนย์ฉีดฯ บางซื่อ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข็มที่ 1 ถึงวันที่ 7 ธ.ค.นี้ และฉีดให้ถึงวันที่ 28 ธ.ค. 64 ส่วนแผนการฉีดวัคซีนในปีหน้า จะเน้นไปที่บูสต์เข็มที่ 3 โดยอาจจะเลื่อนฉีดบูสเตอร์ โดสให้กับผู้ที่ได้รับแอสตร้าฯ 2 เข็ม เร็วขึ้น คือ มาเป็น กลางเดือน ม.ค. 65 จากเดิมที่มีกำหนดฉีดในเดือน ก.พ. 65

 

     เมื่อถามว่า วันนี้ก็ยังมีประชาชนที่วอล์ก อิน เข้าไปรับวัคซีนเป็นจำนวนมาก ทางศูนย์ฉีดฯ จะมีแนวทางในการจัดการอย่างไร พญ.มิ่งขวัญ กล่าวว่า สำหรับการฉีดวัคซีนในวันนี้ ยังไม่รับวอล์ก อิน ผู้ที่ต้องการฉีด ต้องจองหรือลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านค่ายมือถือเท่านั้น ส่วนประชาชนที่ไปรอตั้งแต่เช้า ได้มีเจ้าหน้าที่ไปทำการแจ้งให้กลับไปลงทะเบียนแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีบางส่วนที่ยังไม่อยากกลับ

 

     เมื่อถามว่า กรณีที่หลายฝ่ายกังวลว่า หากเปิดให้ประชาชนแจ้งความประสงค์เลือกวัคซีนเอง แล้ววัคซีนจะเพียงพอหรือไม่ พญ.มิ่งขวัญ กล่าวว่า เบื้องต้นมีแผนประมาณการณ์วัคซีนศูนย์ฉีดฯ บางซื่อ ขอจัดสรรไฟเซอร์วันละ 25,000 โดส และได้รับการจัดสรรจากกรมควบคุมโรคล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยศูนย์ฯ จะทำการฉีดไปจนถึงวันที่ 28 ธันวาคมนี้

 

     เมื่อถามว่า มีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นที่รัฐเปิดให้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี แต่มีประชาชนบางกลุ่มเสียเงินเพื่อที่จะฉีดโมเดอร์นา พญ.มิ่งขวัญ กล่าวว่า วัคซีนที่ดีที่สุดคือ วัคซีนที่เรามีให้ฉีดตอนนี้ ตอนแรกวัคซีนโมเดอร์นาไม่ได้อยู่ในแผน เพราะวัคซีนทางเลือก หรือ mRNA ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดซื้อคือ ไฟเซอร์ แต่โมเดอร์นาล็อตนี้เป็นล็อตบริจาค และประเด็นนี้ เป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน
 

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อแน่น หลังเปลี่ยนวัคซีนหลักเป็นโมเดอร์นา-ไฟเซอร์

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อแน่น หลังเปลี่ยนวัคซีนหลักเป็นโมเดอร์นา-ไฟเซอร์

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อแน่น หลังเปลี่ยนวัคซีนหลักเป็นโมเดอร์นา-ไฟเซอร์

 

ขอบคุณภาพจากเพจ CVC กลางบางซื่อ