ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม พบอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 17 เสียชีวิตสะสม 22 ราย

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงาน ผลข้างเคียงการฉีด "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ผู้รับวัคซีนโควิด จำนวน 13,973,251 โดส ดังนี้

 

ผู้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 7,101,220 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

 • day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.38 % =  27,173 ราย
 • day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.63  % = 44,786 ราย
 • day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.31 % = 22,176 ราย

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 1. ปวดศีรษะ 0.56 %
 2. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  0.41 %
 3. เหนื่อย เพลีย  0.41 %
 4. ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด  0.40 %
 5. อาการไข้  0.40 %

 

รายงานผลข้างเคียงการฉีด"วัคซีนซิโนฟาร์ม" เสียชีวิตสะสม 22 ราย

ผู้รับ "วัคซีนซิโนฟาร์ม" เข็มที่ 2 จำนวน 6,872,031 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

 • day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.06 % = 4,160 ราย
 • day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.33 % = 23,021 ราย
 • day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.22 % = 14,972 ราย

อาการไม่พึงประสงค์ ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก  *สัดส่วนของผู้รายงานอาการข้างเคียงต่อจำนวนเข็มที่ฉีด ได้แก่

 1. ปวดศีรษะ 0.32 %
 2. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.31 % 
 3. ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.31 %
 4. เหนื่อย เพลีย 0.31 %
 5. อาการไข้ 0.30 %

 

รายงานผลข้างเคียงการฉีด"วัคซีนซิโนฟาร์ม" เสียชีวิตสะสม 22 ราย

หมายเหตุ ราชวิทยาลัยฯ ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตสะสม 22 ราย พบว่าเสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด 2 ราย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 4 ราย หัวใจล้มเหลว 2 ราย จากโรคประจำตัว 5 ราย จาก HIV ที่ไม่ได้รับการรักษา 1 ราย หัวใจเต้นผิดจังหวะ 1 ราย เส้นเลือดสมองแตก 1 ราย ปอดอักเสบ 1 ราย ติดเชื้อในกระแสเลือดและปอดอักเสบ 1 ราย เส้นเลือดหัวใจตีบ 1 ราย เส้นเลือดสมองตีบและสมองบวม 1 ราย และรอการชันสูตร 2 ราย

 

รายงานผลข้างเคียงการฉีด"วัคซีนซิโนฟาร์ม" เสียชีวิตสะสม 22 ราย

 

 

สำหรับรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 17 ราย สาเหตุจากมีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจากโรคประจำตัว 4 ราย ภาวะเส้นเลือดสมองตีบ 1  ราย ภาวะเส้นเลือดสมองแตก 5 ราย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 1 ราย ภาวะแพ้วัคซีนรุนแรง 3 ราย แพ้วัคซีนรุนแรง SJS 1 ราย และเวียนศีรษะ 2 ราย

 

 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 749,849 คน

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564)