ศบค. ยกเลิกโซนสีแดงเข้ม-เคอร์ฟิว พร้อมปรับระดับทุกพื้นที่สี ระบุ สถานบันเทิง ถ้าปฏิบัติดี อาจจะได้เปิดก่อน ม.ค.65 เนื่องจากภาพจำการระบาด 2 คลัสเตอร์ใหญ่เมื่อปีที่แล้ว ทำให้ไม่กล้าเสี่ยง

26 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 15) ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 2 เดือน หรือ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

 

นอกจากนี้ยังเห็นชอบปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ดังนี้ 

  • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 6 จังหวัด ปรับเป็น 0 จังหวัด ทั้งนี้ให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว)
  • พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 39 จังหวัด ปรับเป็น 23 จังหวัด
  • พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 23 จังหวัด
  • พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 5 จังหวัด ปรับเป็น 24 จังหวัด
  • พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) ไม่มี
  • พื้นที่สีฟ้า (นำร่องการท่องเที่ยว) 4 จังหวัด ปรับเป็น 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระบี่ กาญจนบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พังงา และภูเก็ต

ส่วนมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับกิจการสถานบันเทิง ที่ประชุมใช้เวลาพิจารณาเรื่องนี้พอสมควร เนื่องจากมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบยื่นเรื่อง ขอให้มีการพิจารณาเปิดสถานบันเทิงให้เร็วขึ้น เลขาฯสมช. ได้นำข้อเสนอมาพิจารณา มีรายงานจากการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ และนำเรื่องเสนอให้ที่ประชุมศปก.ศบค.หลายรอบ สรุปว่า

 

สถานบันเทิงยังมีความเสี่ยง ถ้าจะเปิด มีปัญหาหลายเรื่อง ขอให้ดำเนินการให้พร้อมก่อนและจะพิจารณาเป็นระยะ โดยให้เปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.65 ตามเดิม อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. และให้ปิดให้บริการในเวลา 24.00 น.

 

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมเห็นใจคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการหรือคนที่ทำงานให้ความร่วมมือเต็มที่อาจจะเร็วกว่าวันที่ 16 มกราคม 2565 ก็ได้

 

สรุปปัญหาที่พบในสถานบันเทิง

  1. ปัญหาการถ่ายเทอากาศ
  2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องถอดหน้ากากอนามัย จะทำให้เกิดละอองฝอย
  3. ระยะเวลาอยู่ในสถานที่นานกว่าปกติหลายชั่วโมง

 

ปัญหาต่างๆ เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจเกี่ยวกับมาตรการส่วนบุคคล การติดเชื้อครั้งก่อนเมื่อปีที่แล้วเกิดจากสถานบันเทิง ทำให้ไม่ได้ฉลองปีใหม่ ในการประชุมครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขเสนอขอให้เห็นควรดำเนินการตามแผนเดิม คือ

 

งดกิจกรรม ดังนี้ งดให้บริการคาราโอเกะ งดจัดพื้นที่เต้นรำส่วนกลาง งดบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วร่วมกัน งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้บริการ หรือ กิจกรรมที่มีการคลุกคลี และสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้า

 

ทั้งนี้ หากไม่มีการระบาดจากสถานบันเทิงให้เปิดดำเนินการต่อได้ หากมีการระบาดจากสถานบันเทิงพิจารณาปิดดำเนินการควบคุมการระบาด และหากเกิดการระบาด หรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ให้พิจารณาปิดดำเนินการและกำหนดบทลงโทษ