ลุ้นเลยวันนี้ พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด 16 ธ.ค.นี้ เปิดให้บริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ แบบกำหนดเวลา พร้อมมาตรการเข้ม

26 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. จะมีการพิจารณาปรับลดพื้นที่โซนสี โดยจะไม่มีพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช และตาก แต่จะมีการปรับโซนสีในระดับอื่นๆ เพิ่มเติม

ลุ้นเลยวันนี้ พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด 16 ธ.ค.นี้ เปิด สถานบันเทิง

นอกจากนี้จะมีการพิจารณามาตรการผ่อนคลาย สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เสนอร่างมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด ในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดย ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค.2564 - 16 ม.ค.2565 เปิดดำเนินการเฉพาะพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว 17 จังหวัด ให้เปิดแบบกำหนดเวลา และงดกิจกรรม ดังนี้ 

ลุ้นเลยวันนี้ พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด 16 ธ.ค.นี้ เปิด สถานบันเทิง

1.งดให้บริการคาราโอเกะ 

 

2.งดจัดพื้นที่เต้นรำส่วนกลาง

 

3.งดบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วเดียวกัน

 

4.งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการให้บริการที่คลุกคลี และใกล้ชิดกับลูกค้า

 

สำหรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคประกอบด้วย

1.สถานประกอบการต้องลงทะเบียนและทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid 2 Plus   

 

2.ยกระดับมาตรการ Covid Free Personal 

 

3.ยกระดับ Covid Free Customer

 

4.ยกระดับ Covid Free Environment

 

ในส่วนลูกค้าและผู้ใช้บริการ ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และผลตรวจ ATK ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง

 

รวมถึงการกำกับติดตามการเปิดดำเนินการอย่างใกล้ชิด และพิจารณากำหนดบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด 

ลุ้นเลยวันนี้ พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด 16 ธ.ค.นี้ เปิด สถานบันเทิง