ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน จ.ขอนแก่น เสนอคณะกรรมการควบคุมโรคพร้อมเปิดเรียนระดับประถมศึกษา หลังจัดทำแผนเผชิญเหตุรัดกุม แม้จังหวัดยังไม่มีความชัดเจนให้เปิดสอนได้เมื่อไร หวั่นยื้อนานทำโรงเรียนเอกชนหลายแห่งปิดตัว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

25 พฤศจิกายน 2564 จากกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในจ.ขอนแก่น ยังอยู่ในวงกว้าง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจึงมีคำสั่งให้ชะลอการเปิดเทอมในระดับชั้นประถมศึกษาออกไปก่อนนั้น

 

โดยนางรัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา เปิดเผยว่า สำหรับการจัดทำแผนเผชิญเหตุป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด- 19 ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการมานานกว่า 6 เดือน พร้อมทั้งปรับไปตามสภาพความเหมาะสมของบริบทโรงเรียน มีการปรับปรุงแผนเผชิญเหตุถึง 4 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมบุคลากรทุกคน ทุกฝ่าย ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อสามารถจัดการการแพร่ระบาดได้ทันเวลา

 

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือความร่วมมือจากทุกฝ่าย ใช้มาตรการป้องกันตามเอกสารที่จัดทำไว้ มั่นใจว่าเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ได้ เพราะถือเป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีมาตรการ และแผนเผชิญเหตุที่ชัดเจน อีกทั้ง โรงเรียนมีความพร้อมด้านการเรียนการสอน พร้อมที่จะเปิดเรียนในระดับประถมศึกษา แต่เนื่องจากการระบาดของโควิด- 19 ในจ.ขอนแก่น ยังคงมีต่อเนื่อง ทางจังหวัดจึงได้ชะลอการเปิดเรียนแบบ On Site ในระดับประถมศึกษาออกไปก่อน

 

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปีที่แล้ว ทุกคนประสบปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ทุกคนปรับวิถีชีวิตให้คุ้นเคยมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด ทางโรงเรียนเองได้ปรับให้เรียนออนไลน์ โดยได้จัดโปรแกรมให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับ แต่ก็พบว่ามีปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งไม่ได้ผล 100 % ไม่เหมือนกับการเรียนการสอนแบบให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนทำให้ได้พูดคุย สอบถาม มีการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กัน

 

ขณะเดียวกัน พบว่ากลุ่มมีปัญหาเรื่องการเรียนออนไลน์ คือ ชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาตอนต้นมีความจำเป็นที่ผู้ปกครองต้องคอยดูแลใกล้ชิด ทำให้ผู้ปกครองบางรายไปทำงานไม่ได้ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว ส่วนของโรงเรียนเองก็ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจเช่นกัน เนื่องจากบางกิจกรรมทางโรงเรียนต้องคืนเงินให้กับผู้ปกครอง ในขณะที่บุคลากรที่โรงเรียนเรายังคงต้องดูแลเหมือนเดิม

 

"จึงต้องการให้ทางผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเปิดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ให้ความชัดเจนในเรื่องระยะเวลาของการเปิดเรียน หรือพิจารณาจากความพร้อมของแต่ละโรงเรียน เช่น โรงเรียนขอนแกน จากที่พูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนบางแห่ง ทราบว่า หากทางจังหวัดไม่ชัดเจน ก็อาจจะต้องพิจารณาปิดตัวลง" นางรัตนาภรณ์ กล่าว

ด้าน ศาสตราจาร์นายแพทย์ วันชัย วัฒนศัพท์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา กล่าวว่า ทางโรงเรียนติดตามและเฝ้าระวังการระบาดโควิด-19 มาโดยตลอด พบว่าการระบาดจะเกิดขึ้นเมื่อประชาชนรวมกลุ่มทำกิจกรรม โดยขาดมาตรการของการควบคุมอย่างเคร่งครัด การจัดให้มีการฉีดวัคซีนช่วยให้สถิติความรุนแรงของโรคลดลงได้

 

ทั้งนี้ ไทยยังไม่ฉีดวัคซีนให้กลุ่มเด็กเล็ก การมีคู่มือแผนเผชิญเหตุจึงจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ปกครองได้ จึงต้องการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาให้โรงเรียนที่มีความพร้อมสามารถเปิดเรียนได้ เพื่อลดปัญหาที่ตามมาในหลายด้าน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด