สั่งปิด​โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 22 ราย พร้อมออกมาตรการคุมเข้ม ผู้ปกครอง บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ต้องฉีดวัคซีนให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ จะได้ไม่นำเชื้อติดลูกหลาน

25 พฤศจิกายน 2564 นายศุภมิตร ปาณธูป รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (สสจ.) เปิดเผยว่า หลังพบเด็กนักเรียน ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที่ 1 ติดเชื้อโควิด-19 ทีมสอบสวนโรคจาก สสจ.อุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มนักเรียนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในห้องเรียนเดียวกันพบติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย และ ชั้น ป.2 จำนวน 7 คน ชั้น ป.5 จำนวน 2 คน

 

ส่วนผู้ปกครอง รวมทั้งคนขับรถตู้รับ-ส่งนักเรียน ล่าสุดตัวเลขในส่วนผู้ปกครองพบติดเชื้อจากเดิม 4 ราย เพิ่มอีก 3 ราย เป็น 7 ราย รวมคลัสเตอร์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที่ 1 ติดเชื้อ จำนวน 22 ราย 

 

สั่งปิด ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์  14 วัน หลังพบติดเชื้อโควิด 22 ราย

 

ทั้งนี้ กลุ่มเสี่ยงสูงกว่า 400 ราย ยังคงให้กักตัว 14 วันและต้องรับการตรวจหาเชื้อ 3 ครั้ง มติที่ประชุม ศบค.และคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.อุตรดิตถ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ให้ปิดเรียนกรณีพิเศษ 14 วัน ถึงวันที่ 8 ธันวาคม และก่อนเปิดเรียนทีมจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) จะต้องเข้าไปประเมินมาตรการซ้ำอีกครั้ง ก่อนอนุญาตให้เปิดเรียนใหม่ ซึ่งครูและนักเรียนต้องได้รับการตรวจเชื้อโควิด-19

อย่างไรก็ตาม หลังจากเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา พบนักเรียนและครูติดเชื้อโควิด-19 กระจาย 5 อำเภอ คือ เมือง ลับแล น้ำปาด ท่าปลา และ บ้านโคก เป็นคลัสเตอร์โรงเรียนแล้ว 2 แห่ง คือ ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล และ อนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที่ 1

 

ดังนั้น ที่ประชุม ศบค.และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จึงมีข้อสั่งการให้ทุกโรงเรียนทุกสถาบันการศึกษา ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ ถึงมาตรการคุมเข้มการป้องกันเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา ต้องมีการคัดกรองครู - นักเรียนและทุกคนที่เข้าบริเวณโรงเรียนทุกวัน ทั้งการตรวจอุณหภูมิ ร่างกายและการสอบถามอาการป่วยย้อนหลังอย่างน้อย 7 วัน หากพบมีเด็ก บุคลากร เจ็บป่วย ลักษณะคล้าย ไข้หวัด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบทำทันที เพื่อสอบสวนควบคุมโรคโดยเร็ว

 

สั่งปิด ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์  14 วัน หลังพบติดเชื้อโควิด 22 ราย

“โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนต่อห้องจำนวนมากไม่สามารถรักษาระยะห่างในการเรียนได้ ให้ใช้วิธีการแบ่งกลุ่ม สลับเรียนกลุ่มละ 1 สัปดาห์ หรือ โรงเรียนมัธยม 1 ห้องเรียนไม่เกิน 25 คน ประถมศึกษาไม่เกิน 20 คน หากต้องการเปิด 100 เปอร์เซ็นต์ต้องเพิ่มจำนวนห้องเรียน เพื่อลดความแออัด ที่สำคัญต้องจัดเวรทำความสะอาด จุดสัมผัสร่วม เช่น ราวบันได ก๊อกน้ำดื่ม ก๊อกน้ำแปรงฟัน มือจับประตูหน้าต่าง ทุก 1-2 ชั่วโมง ห้ามเปิด เครื่องปรับอากาศในห้องเรียน ให้เปิดหน้าต่างแทน มีกิจกรรมการล้างมือ อย่างต่อเนื่อง”นายศุภมิตร กล่าว

 

สั่งปิด ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์  14 วัน หลังพบติดเชื้อโควิด 22 ราย

นายศุภมิตร กล่าวว่า นักเรียนอายุต่ำกว่า 12 ปี ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน คำสั่งการของ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ผู้ปกครองและบุคคลในครอบครัว บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ต้องฉีดวัคซีนให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ จากที่พบเด็กนักเรียนติดเชื้อ ล้วนแล้วมีผู้ปกครองแพร่เชื้อสู่ลูกหลานทั้งสิ้น ได้มอบให้ทีม ศปก.อ. และสาธารณสุข ชี้แจงมาตรการให้ผู้บริหารการศึกษาและครูทุกโรงเรียน

 

ในส่วนของรถรับส่งนักเรียน มอบให้ขนส่งจังหวัดตรวจสอบ ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดทั้งจำนวนคนโดยสาร การใส่หน้ากากอนามัย มีเจลทำความสะอาดทั้งก่อนขึ้นและลงรถ

 

สั่งปิด ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์  14 วัน หลังพบติดเชื้อโควิด 22 ราย

ข่าวและภาพ : บุญพิมพ์ ใบยา