"รฟท." เปิดค่าโดยสารรถไฟสายสีแดง 12- 42 บาท พร้อมเผยเตรียมคลอดบัตรโดยสารรายเดือน 3 กลุ่ม ทางด้านคมนาคม เร่งหน่วยงานเกี่ยวข้องอัพเกรดข้ามระบบใช้ตั๋วร่วมเพื่อดูแลผู้บริโภค

การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์รถไฟสายสีแดงอย่างเป็นทางการ โดยกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟสายสีแดงอยู่ที่ 12-42 บาท ในช่วง 3 ปีแรก (2565-2568) ที่เปิดให้บริการจะมีค่าแรกเข้า 12 บาท และอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง 1.5 บาท อัตราค่าโดยสารสูงสุดในการเดินทางหนึ่งเที่ยว ไม่เกิน 42 บาทตลอดสายรวมทั้ง 2 ช่วง เมื่อถึงปีที่เอกชนดำเนินการให้เสนอใช้อัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมต่อไป

 

ชวนชาวกรุงส่องค่าโดยสารรถไฟสายสีแดง

ส่วนผู้ใช้บัตรโดยสาร 30 วัน (ตั๋วเดือน) สำหรับบุคคลทั่วไป จะมีราคาเฉลี่ยต่อเที่ยว 25-35 บาท พร้อมจัดโปรโมชั่นส่วนลดการเดินทางสำหรับเด็ก นักเรียน โดยเด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร ได้รับยกเว้นค่าโดยสาร เด็กซึ่งมีอายุไม่เกิน 14 ปี และมีความสูงไม่เกิน 91-120 ซม.ได้รับส่วนลดร้อยละ 50 จากอัตราค่าโดยสารปกติ

 

พร้อมทั้งมีบัตรโดยสารสำหรับนักเรียน/นักศึกษา (Student Card) อายุไม่เกิน 23 ปี จะได้รับส่วนลดร้อยละ 10 จากอัตราค่าโดยสารปกติผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป และพระภิกษุ ได้รับส่วนลดร้อยละ 50 จากอัตราค่าโดยสารปกติ รวมทั้งผู้พิการจะได้รับยกเว้นค่าโดยสาร

จากช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ปัจจุบันรถไฟสายสีแดงมียอดผู้โดยสารโดยเฉลี่ยวันละ 8,817 คน ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทาง เพื่อรองรับการเดินทางของโครงการระบบรถไฟสายสีแดง รวมถึงรถไฟทางไกลและรถไฟชานเมืองแล้ว ซึ่งตารางการเดินรถจะสอดคล้องกับตารางรถไฟ เพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทาง

  ชวนชาวกรุงส่องค่าโดยสารรถไฟสายสีแดง

 

 

"ได้มีข้อสั่งการในประเด็นการให้บริการเดินรถเข้าสู่สถานีหัวลำโพง ให้ รฟท. ทบทวนข้อมูลแผนการเดินรถให้รอบด้าน โดยพิจารณาให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งมิติการบริหารจราจร และมิติการให้บริการประชาชน โดยพิจารณาการปรับรูปแบบ และจำนวนรถไฟให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมถึงความเป็นไปได้ในการปรับให้ขบวนรถไฟวิ่งนอกชั่วโมงเร่งด่วน เป็นต้น และได้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเวทีสาธารณะชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน และจัดทำข้อมูลให้ชัดเจนในประเด็นนี้ เพื่อหาข้อยุติและแก้ปัญหาให้ได้ทุกมิติ รวมถึงมาตรการเยียวยาต่าง ๆ รวมถึงการให้ข้อมูลด้านการพัฒนาหัวลำโพงให้เห็นภาพรวมทุกประเด็น ทั้งการอนุรักษ์อาคาร และการพัฒนาเชิงพาณิชย์ รวมถึงการบริหารสถานีกลางบางซื่อ โดยให้พิจารณาข้อมูลการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเน้นการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม"

 

ชวนชาวกรุงส่องค่าโดยสารรถไฟสายสีแดง

ชวนชาวกรุงส่องค่าโดยสารรถไฟสายสีแดง

ขณะที่การเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในด้านการอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงแรกในพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ และสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ให้ดำเนินการจัดหารถ Mobile Kiosk ที่มีความทันสมัยเพื่อให้บริการประชาชนให้ทันและพร้อมต่อการใช้บริการ

 

นอกจากนี้ ในอนาคตรถไฟสายสีแดง จะมีการใช้ระบบตั๋วร่วมผ่านใช้บัตรโดยสารในการเดินทางร่วม ขณะนี้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้หารือร่วมระหว่าง รฟท. ,การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ,ขสมก. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เกิดตั๋วร่วมระหว่างหน่วยงานตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

 

เพื่อส่งเสริมการเดินทางร่วมระหว่างระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ รฟท. เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ระบบตั๋วร่วม และเปิดใช้งานกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ชวนชาวกรุงส่องค่าโดยสารรถไฟสายสีแดง

ชวนชาวกรุงส่องค่าโดยสารรถไฟสายสีแดง

ขอขอบคุณ: กรุงเทพธุรกิจ