ชาวบ้านรวมกลุ่มนำต้นกก หรือต้นไหล มาสานเป็นพระพุทธรูป สร้างงานศิลปะจากการจักสาน นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาต่อยอดแปรรูป ทำให้สร้างงาน สร้างรายได้หลังฤดูเก็บเกี่ยว

นายสุระพงษ์ เผิ่งจันดา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดงน้อย  อ.นาดูน จ.มหาสารคาม  กล่าวว่า   ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ทำนาเป็นหลัก หลังฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านจะปลูกพืชผักสวนครัว  ทอผ้า และทอเสื่อเป็นอาชีพเสริม สำหรับชาวบ้านดงน้อยนอกจากทอผ้าแล้ว  ชาวบ้านยังได้ปลูกต้นกก หรือ ต้นไหล ไว้สำหรับทอเสื่อทั้งเพื่อจำหน่ายและใช้ในครัวเรือน กระทั่งในชุมชนมีพื้นที่ทำกิจกรรมละครหมอลำหุ่น จึงได้ชักชวนชาวบ้านมาร่วมทำกิจกรรม พร้อมทั้งนำภูมิปัญญาที่มีมาต่อยอด   นอกจากนำต้นไหลมาทอเป็นเสื่อแล้ว ยังพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์นำไปแปรรูป นำไหลมาสานเป็นส่วนประกอบของหุ่นและสานเป็นพระพุทธรูปกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ ได้รับความสนใจจากผู้สนใจเป็นอย่างมาก 

พระไหลจากภูมิปัญญาสู่พุทธศิลป์ ทำชาวบ้านมีอาชีพ สร้างรายได้
 

สำหรับขั้นตอนการสานพระไหล เริ่มจากการแกะโฟมขึ้นรูปเป็นองค์พระ  คัดเลือกต้นไหลที่ขนาดกำลังดีนำไปตากแดดให้แห้งสนิท  จากนั้นจึงนำมาถักเข้ากับโฟมที่ขึ้นรูปไว้   โดยใช้เข็มหมุดเป็นตัวยึดไว้ระหว่างถัก ปัจจุบันมี 2 ขนาดให้เลือก โดยพระพุทธรูปขนาดเล็กใช้เวลาถัก 4 วัน  ราคาขายที่ 999 บาท  ส่วนพระพุทธรูปปางนาคปรกองค์ใหญ่ชาวบ้านช่วยกันสานใช้เวลาในการถักนานกว่า 1 เดือนจึงแล้วเสร็จ 
พระไหลจากภูมิปัญญาสู่พุทธศิลป์ ทำชาวบ้านมีอาชีพ สร้างรายได้

“นอกจากจะทำให้คนในชุมชนได้มาทำกิจกรรมร่วมกันแล้ว ชาวบ้านยังมีอาชีพเสริมช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว  รวมทั้งได้วางแผนการออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ให้มีความแปลกใหม่  จุดเด่นคือน้ำหนักเบา วัตถุดิบที่ใช้หาได้ในท้องถิ่น  ทำให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญของสิ่งที่มีอยู่  พร้อมนำมาต่อยอดใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างมูลค่า  พบว่ามีกลุ่มลูกค้าให้ความสนใจ สั่งจองเข้ามาแล้ว  สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ โรงละครหมอลำหุ่น บ้านดงน้อย อ.นาดูน จ.มหาสารคาม”    

ข่าวโดย-กวินทรา  ใจซื่อ

พระไหลจากภูมิปัญญาสู่พุทธศิลป์ ทำชาวบ้านมีอาชีพ สร้างรายได้