svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ฟ้องร้อง "กรมบังคับคดี" ปมขัดขวางการขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวี

25 พฤศจิกายน 2564
2.2 k

บริษัทบริหารสินทรัพย์โกลบอลวัน ยื่นฟ้องเจ้าพนักงานบังคับคดีเชียงใหม่ ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ปมขัดขวางการขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวี

ความคืบหน้ากรณีกรมบังคับคดี ประกาศขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม่ ราคาเริ่มต้นประมูล 2,116 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาเพียง 50% ที่บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือไอเฟค (IFEC) ซื้อเมื่อช่วงเดือน ธ.ค.2558 เมื่อนับรวมมูลค่าหนี้สินแล้ว คิดเป็นเงินกว่า 4,300 ล้านบาท

 

กระทั่งเมื่อวันที่ 12 พ.ย.มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรอุปกรณ์ ปรากฏว่าขายทรัพย์สินได้ราคาสูงกว่าราคาเริ่มต้นถึง 3 เท่าตัว จากราคาประเมิน 50 ล้านบาท แต่มีผู้เข้าร่วมยกประมูลสิ้นสุดกว่า 140 ล้านบาทนั้น

ฟ้อง "กรมบังคับคดี" ขัดขวางการขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวี

ล่าสุดวันนี้ (25 พ.ย.) นายประสิทธิ วงศาสวัสดิ์ ทนายความ ผู้รับมอบอำนาจบริษัทบริหารสินทรัพย์โกลบอลวัน จำกัด ในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิจำนอง โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ แถลงข่าวว่า เมื่อวันที่  24 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้ยื่นฟ้องเจ้าพนักงานบังคับคดีเชียงใหม่ ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค 5 มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และจะร้องเรียนนายไกยวัลย์ จิระกุล เจ้าพนักงานบังคับคดีเชียงใหม่ ต่อ ป.ป.ท.ตามขั้นตอน

 

นอกจากยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรมบังคับคดี จะมีการฟ้องความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 5 อีกด้วย

ฟ้อง "กรมบังคับคดี" ขัดขวางการขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวี

ซึ่งการฟ้องร้องเกิดขึ้นจากการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของโรงแรม ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเชียงใหม่มีประกาศนัดขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 ก.พ.แต่เมื่อใกล้ถึงวันนัด ได้มีการขัดขวาง โดยโจทก์ในคดี ซึ่งเป็นผู้นำยึดทรัพย์ร่วมกับโรงแรม เป็นจำเลย หรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดรวม 4 ครั้ง แต่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งยกคำร้องทุกครั้ง และให้ดำเนินการขายทอดตลาด

 

ดังนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีเชียงใหม่ ได้ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์อีกครั้ง เป็นรอบที่ 2 โดยประกาศขายนัดแรกวันที่ 12 พ.ย.เมื่อใกล้ถึงวันนัดขายทอดตลาด ปรากฏว่า โจทก์เป็นเจ้าหนี้ผู้นำยึด ยื่นคำร้องของดการขายทอดตลาดทรัพย์ และศาลได้มีคำสั่งให้งดการขาย ทำให้บริษัทบริหารสินทรัพย์โกลบอลวัน จำกัด เจ้าหนี้บุริมสิทธิจำนอง ยื่นคำร้องคัดค้าน

 

โดยศาลเพิกถอนคำสั่งงดการขาย แต่ในการขายเมื่อวันที่ 12 พ.ย.ไม่ได้เกิดขึ้น เพราะเวลากระชั้นชิด โดยการขายจะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 3 ธ.ค.แต่สุดท้ายก็ต้องยกเลิกอีกครั้ง

ฟ้อง "กรมบังคับคดี" ขัดขวางการขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวี

เนื่องจากวันที่ 19 พ.ย.โจทก์และโรงแรม จำเลย ยื่นคำร้องถึงเจ้าพนักงานบังคับคดีเชียงใหม่ โต้แย้งราคาประเมิน ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ อ้างว่าราคาประเมินทรัพย์ของบริษัทเอกชนมีราคาสูงกว่า ขอให้ส่งเรื่องไปให้กำหนดราคาทรัพย์ใหม่ และให้ยกเลิกประกาศขายทุกนัดที่จะเกิดขึ้น 

 

ทางบริษัทบริหารสินทรัพย์โกลบอลวัน เห็นว่า คำสั่งดังกล่าว มีลักษณะที่เป็นการบกพร่อง ผิดพลาดและฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 295 วรรคสอง ไม่มีกฎหมายให้อำนาจเจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งเช่นนี้ได้

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาประเมินทรัพย์ของบริษัทเอกชน ที่เจ้าพนักงานบังคับคดียอมรับเป็นเหตุให้ต้องกำหนดราคาใหม่นั้น เป็นฉบับเดียวกับที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเคยยกคำร้อง ไม่รับพิจารณาขอเลื่อนการขายทอดตลาดมาแล้ว

 

นอกจากนี้กรมบังคับคดีได้มีระเบียบตรงกับบทบัญญัติมาตรา 331 วรรคสาม และคำวินิจฉัยของศาลฎีกาว่า ราคาที่คณะกรรมการกำหนด เป็นเพียงราคาที่ใช้ประกอบในการกำหนดราคาเบื้องต้นเท่านั้น อาจไม่ตรงกับราคาที่แท้จริง ขึ้นอยู่กับราคาท้องตลาดขณะขายทรัพย์ หากผู้เกี่ยวข้องเห็นว่า ราคาดังกล่าวต่ำไป ก็ชอบที่จะเข้าสู้ราคาเอง หรือหาบุคคลอื่นเข้าสู้ราคา เพื่อให้ได้ราคาตามที่ต้องการได้

ฟ้อง "กรมบังคับคดี" ขัดขวางการขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวี

ซึ่งผลของคำสั่งงดขายทอดตลาด ยังเป็นการใช้เจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นเครื่องมือให้ฝ่ายเจ้าหนี้ โจทก์ผู้นำยึดและลูกหนี้ได้ประโยชน์ ในการหน่วงเหนี่ยวกระบวนการขายทรัพย์สินของลูกหนี้ ยิ่งถ่วงเวลาการขายทอดตลาดไปอีกนานเท่าไร จะทำให้โรงแรมที่ปิดกิจการมากกว่าปี และไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม ตกอยู่ในสภาพทรุดโทรมเพิ่มขึ้น เพราะไม่ได้รับการดูแล

 

“เชื่อว่าหากเมื่อคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์สิน มีการกำหนดราคาทรัพย์ใหม่แล้ว จะนำไปสู่ปัญหาการคัดค้านราคา มีการนำคดีขึ้นสู่ศาล วนกันไปอีกไม่จบสิ้น” 

ฟ้อง "กรมบังคับคดี" ขัดขวางการขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวี