โรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดทำนัดฉีดวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” ล็อต 1 (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 64 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป พร้อมแจงรายละเอียด ฉีดวัคซีนอะไรมา ฉีดมาเป็นระยะเวลาแค่ไหน ถึงจะฉีดฉมเดอร์นาได้ รวมถึงขั้นตอน และการเตรียมตัวก่อนเข้ารับวัคซีน

โรงพยาบาลกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) ซ.ศูนย์วิจัย  แจ้งกำหนดการนัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 “โมเดอร์นา” (MODERNA) ล็อต 1 (รอบที่ 2)

 

กำหนดวันนัดจองคิวเข้ารับวัคซีน

 • ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 64 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

วัน/เวลา/สถานที่ เข้ารับการฉีดวัคซีน

 • 29 พ.ย. 2564 – 30 ธ.ค. 2564
 • 4 ม.ค. 2565– 30 เม.ย. 2565*
 • เวลา 08.00 – 16.00 น.
 • สถานที่ฉีดวัคซีน คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) ซ.ศูนย์วิจัย ชั้น 7 อาคาร Bangkok Rehabilitation Center (อาคาร R )

 

ขั้นตอนการนัดจองรับวัคซีน

 

 

 

ข้อควรรู้ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา"

การลงทะเบียนทำนัด ฉีดวัคซีนและการเตรียม

 

1.ตัวศึกษาข้อมูลจาก Guideline การฉีดวัคซีนทางเลือกที่เหมาะสม

 

วันนี้! รพ.กรุงเทพ เปิดจองฉีด “โมเดอร์นา” แจงเงื่อนไข ฉีดอะไรมาถึงฉีดได้

 

2.ลงทะเบียนทำนัดฉีดวัคซีน ผ่านช่องทางของรพ.

 

3.ตรวจสอบวัน และเวลา

ที่ท่านได้ทำนัดฉีดวัคซีนไว้กับ รพ.

 

4.เตรียมเอกสารให้พร้อมในวันที่มารับบริการฉีดวัคซีน

 • บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต
 • E-coupon

 

5.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

 • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มี
 • คาเฟอีน และงดแอลกอฮอล์

 

6.รับบริการฉีดวัคซีนได้ที่

ชั้น 7 อาคาร Bangkok Rehabilitation Center โรงพยาบาลกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) ซ.ศูนย์วิจัย ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

 

 

ขั้นตอนในวันที่มารับบริการ

จะได้พบกับ 5 จุดบริการฉีดวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา  ดังนี้

 

จุดที่ 1. เช็กสิทธิ์ผู้รับบริการฉีดวัคซีน

แสดงบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ตพร้อม E-Coupon ที่ทำการจองมา เพื่อเช็กสิทธิ์

(กรณีต้องการทำนัดฉีดเข็มถัดไป ให้แสดง E-coupon สำหรับ MODERNA เข็มที่ 2 และ

แจ้งความจำนงค์ต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดที่ 1 )

 

จุดที่ 2 รับบัตรคิว

เพื่อรอเรียกรับบริการขั้นตอนถัดไป

 

จุดที่ 3 ลงทะเบียน

เพื่อตรวจสอบประวัติการรับวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม และตรวจเช็กเอกสารทั้งหมด

*กรณีที่ท่านใดต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อจัดเตรียมเอกสาร

 

จุดที่ 4 ฉีดวัคซีน

แนะนำให้สวมเสื้อแขนสั้น เพื่อความสะดวกในการฉีดวัคซีน

 

จุดที่ 5 สังเกตอาการ 30 นาที

แจ้งคิวนัดฉีดวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา เข็ม 2 (สำหรับท่านที่ต้องเข้ารับการฉีด ตาม

ข้อกำหนดทางการแพทย์ หรือมีความจำเป็น ต้องเดินทางไปต่างประเทศ) ห่างจากเข็มที่ 1ระยะเวลา 4 สัปดาห์

 

วันนี้! รพ.กรุงเทพ เปิดจองฉีด “โมเดอร์นา” แจงเงื่อนไข ฉีดอะไรมาถึงฉีดได้

 

หมายเหตุ : 

 • จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) ซ.ศูนย์วิจัย งดให้บริการในวันที่ 31 ธ.ค. 2564 – 3 ม.ค. 2565*
 • การทำนัดและรับสิทธิ์ฉีดวัคซีนเป็นไปตามจำนวนวัคซีนที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรในแต่ละรอบ
 • กำหนดการทำนัดฉีดวัคซีนในรอบต่อไปจะแจ้งให้ท่านทราบในภายหลัง ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดสรรวัคซีนที่โรงพยาบาลได้รับ ขอให้ท่านติดตามข่าวสารผ่านช่องทางหลักของโรงพยาบาลเท่านั้น
 • ทาง รพ.ขอความร่วมมือท่านในการสงวนช่องทางการติดต่อผ่าน Call Center ไว้สำหรับ การนัดหมายผู้ป่วยที่จำเป็นต้องพบแพทย์