เพราะอะไรคนถึงชอบแชร์เฟคนิวส์ แล้วจะรู้ได้อย่างไร อันไหนข่าวจริง อันไหนข่าวปลอม มาหาคำตอบกันใน WorldView กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกรี สินธุภิญโญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เฟคนิวส์ระบาด ปัญหาใหญ่โซเชียลมีเดีย ( Worldview )

เฟคนิวส์ระบาด ปัญหาใหญ่โซเชียลมีเดีย ( Worldview )

เฟคนิวส์ระบาด ปัญหาใหญ่โซเชียลมีเดีย ( Worldview )