วันเดียวจับปลาบึกยักษ์ได้ 6 ตัว เทศกาลล่าปลาบึกเขื่อนแก่งกระจาน ผ่านไป 9 วัน พรานล่าปลาบึกได้ 43 ตัว เหลือเพียง 7 ตัว จะครบตามที่อนุญาตให้จับ คาดจับได้ครบ 50 ตัวก่อนวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2565

เทศกาลล่าปลาบึกในเขื่อนแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน ได้กำหนดให้ล่าได้ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2565 รวมระยะเวลา 2 เดือน โดยให้ล่าปลาบึกได้ 50 ตัว มีพรานปลาบึกซึ่งเป็นชาวประมงเขื่อนแก่งกระจาน ลงทะเบียนขอล่าปลาบึก 14 ราย  จนถึงวันนี้ (24 พฤศจิกายน 2564) ซึ่งผ่านมา 9 วัน พรานปลาบึกเขื่อนแก่งกระจาน สามารถจับปลาบึกได้ทั้งหมด 43 ตัว คาดว่าพรานจะล่าปลาบึกได้ครบ 50 ตัว ตามที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจานอนุญาตให้จับ ก่อนวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2565 และถือว่าเทศกาลล่าปลาบึก จะสิ้นสุดเมื่อพรานปลาสามารถจับปลาบึกครบ 50 ตัว โดยปลาบึกตัวใหญ่ที่สุดที่จับได้ในเทศกาลล่าปลาบึกครั้งนี้ตัวใหญ่สุดน้ำหนัก 182 กิโลกรัม เล็กสุด น้ำหนัก 50 กิโลกรัม

วันเดียวจับปลาบึกยักษ์ได้ 6 ตัว เทศกาลล่าปลาบึกเขื่อนแก่งกระจาน วันเดียวจับปลาบึกยักษ์ได้ 6 ตัว เทศกาลล่าปลาบึกเขื่อนแก่งกระจาน วันเดียวจับปลาบึกยักษ์ได้ 6 ตัว เทศกาลล่าปลาบึกเขื่อนแก่งกระจาน

ส่วนปลาบึกที่จับได้ในวันนี้ น้ำหนักสูงสุด 179 กิโลกรัม น้ำหนักต่ำสุด 148 กิโลกรัม สำหรับมาตรการป้องกันไม่ปลาบึกหมดไปจากเขื่อนแก่งกระจาน นอกจากจะมีเงื่อนไขเรื่องระยะเวลา และจำนวนตัวในการจับ และห้ามล่าปลาบึกนอกเทศกาลล่าปลาบึกแล้ว ผู้จับปลาบึกได้ต้องนำเงินส่วนหนึ่งเข้ากองทุนเพื่อ นำเงินกองทุนไปเป็นค่าใช้จ่าย 3 ส่วน คือ 1.ซื้อลูกปลาบึกปล่อยทดแทน โดยจับได้ 1 ตัวต้องปล่อยลูกปลาบึกคืนในเขื่อนแก่งกระจาน 50 ตัว 2.จัดงานทำบุญปลาบึกในวันที่ 9 เมษายนของทุกปี และ 3.เข้ากองทุนเพื่อนประมง เพื่อนำไปส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพประมง และสร้างแนวคิดร่วมให้ชาวประมงยุคปัจจุบันรู้ถึงการทำประมงโดยรับผิดชอบ การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำในเขื่อนแก่งกระจาน

วันเดียวจับปลาบึกยักษ์ได้ 6 ตัว เทศกาลล่าปลาบึกเขื่อนแก่งกระจาน วันเดียวจับปลาบึกยักษ์ได้ 6 ตัว เทศกาลล่าปลาบึกเขื่อนแก่งกระจาน

ข่าว-ภาพ โดย กัมปนาท ขันตระกูล