ตรวจสอบเงื่อนไข รายละเอียด การจองเข้ารับ "วีคซีนโมเดอร์นา" สามารถ เปลี่ยนชื่อ เลื่อนฉีดได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด!

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี แจ้งรายละเอียดการเข้ารับวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)

 

ประชาชนที่สั่งจองวัคซีนโมเดอร์นา กับโรงพยาบาลรามาธิบดี ก่อนจะทำการฉีด จะต้องผ่านขั้นตอนการนัดวันฉีดวัคซีน

ผู้สั่งจองจะได้รับ SMS อย่างน้อย 5 วัน ก่อนระบบเปิดนัดจองวันฉีด

 

รายละเอียดการจองวันฉีด

สามารถนัดจองวันฉีดโดยระบุหมายเลขการจองวัคซีน

ชื่อ นามสกุลและเลขบัตรประจำตัวประซาชน

โดยสแกน QR Code หรือทางเว็บไซต์ (คลิกที่นี่)

 

 

เงื่อนไขการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

  • สามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับวัคซีนได้ก่อนการเข้าระบบลงนัดวันฉีด
  • เมื่อลงวันนัดในระบบแล้วระบบจะล็อกไม่ให้เปลี่ยนชื่อผู้รับวัคซีน
  • สามารถเลื่อนวันนัดการรับวัคซีนในระบบได้ก่อนวันฉีดจริงอย่างน้อย 3 วัน
  • ผู้ที่ได้ระบุวันนัดฉีดวัดซีนในระบบสามารถเลื่อนวันนัดฉีดได้ไม่เกิน 3 เดือน หลังจากวันที่ระบุการเข้ารับการฉีดวัคซีนครั้งแรก

 

 

รพ.รามาธิบดี เปิดจองฉีด “โมเดอร์นา” สามารถเลื่อน เปลี่ยนผู้รับวัคซีนได้

 

กำหนดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลรามาธิบดี

  • วันที่ 5, 6, 10, 12, 19, 26 ธันวาคม 2564
  • วันที่ 9, 16, 23 ,30 มกราคม 2565

 

ณ ชั้น 1-2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

หมายเหตุ : กำหนดฉีดของเดือนถัดไปจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับการจัดสรรวัคซีนจากหน่วยงานกลาง

 

รพ.รามาธิบดี เปิดจองฉีด “โมเดอร์นา” สามารถเลื่อน เปลี่ยนผู้รับวัคซีนได้