ประกันสังคม แจ้งข่าวดี เพิ่มช่องทางใหม่ในการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ประสานความร่วมมือกับธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ พิเศษฟรีค่าธรรมเนียม และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ได้หลังชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

23 พฤศจิกายน 2564 ทางด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในการเพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

 

โดยเป็นการประสานความร่วมมือกับ ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ ให้บริการนายจ้าง สามารถส่งข้อมูลเงินสมทบผ่าน ระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม และชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ ผ่านบริการ e-SSO Payment Services

 

ซึ่งทั้งนี้ ระบบของธนาคารฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่  08.30 น. - 17.00 น. ของแต่ละวัน พิเศษสุดกับฟรีค่าธรรมเนียม และสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ได้จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หลังจากผู้ใช้ชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

 

สำหรับบรรดานายจ้างที่สนใจใช้บริการแบบนี้ หรือจะสอบถามรายละเอียด เพื่อสมัครใช้บริการของธนาคาร ติดต่อสอบถามข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆ ได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้าธนาคาร บีเอ็มพี พารีบาส์ เบอร์โทรศัพท์ 02-017-8635 และ Email : [email protected] โดยบริการนี้เริ่มให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย.2564 ที่ผ่านมา

 

ประกันสังคม เปิดช่องทางใหม่ ชำระเงินสมทบกองทุนฯ ง่ายๆ ผ่านระบบ e-Payment

ทาง เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับในปัจจุบันนี้ สำนักงานประกันสังคมมีธนาคารและหน่วยบริการที่ร่วมให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ทั้งหมด 12 แห่ง ได้แก่

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
 • ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
 • ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.
 • ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารดอยซ์ แบงก์
 • ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์
 • บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ประกันสังคม เปิดช่องทางใหม่ ชำระเงินสมทบกองทุนฯ ง่ายๆ ผ่านระบบ e-Payment

 

 

หาก นายจ้างมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน กระทรวงแรงงาน โทร.1506 เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ขอขอบคุณภาพจาก: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน