svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เมื่อกำลังเข้าสู่ "สังคมผู้สูงวัย" เหตุใดภูมิคุ้มกันกลายเป็นสิ่งล้ำค่า

23 พฤศจิกายน 2564

สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยจะเหมือนกับสถานการณ์ที่สังคมในแถบประเทศตะวันตกเผชิญ คือ ความเป็นสังคมเดี่ยว ลูกหลานไม่สามารถ หรือ มีกำลังที่จะดูแลผู้สูงอายุก็ไม่ต้องการเป็นภาระลูกหลานและเมื่อโลกกำลังเข้าสู่ "สังคมผู้สูงวัย" เหตุใดภูมิคุ้มกันกลายเป็นสิ่งล้ำค่า

สถานการณ์สังคมสูงวัยกับปัจจัยเสี่ยงในปี 2563 มีคนอายุเกิน 60 ปี คิดเป็น 13.5% ของประชากรทั่วโลก โดยมีแนวโน้มเพิ่มเป็น 16% ในปี 2573 ก่อนจะขยับเพิ่มเป็น 21% ในปี 2593 ขณะที่เมืองไทย ปี 2564 มีคนอายุเกิน 60 ปี คิดเป็น 20% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั้งโลก เรียกได้ว่าเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ และอนาคตยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

 

เมื่อกำลังเข้าสู่ "สังคมผู้สูงวัย" เหตุใดภูมิคุ้มกันกลายเป็นสิ่งล้ำค่า

 

ปัญหาสำคัญที่ต้องเชิญเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ ปริมาณผู้เจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยจะกระทบอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วยและคนรอบข้าง ทั้งนี้เป็นเพราะพลวัตในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงจากช่วง 20 ปีที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง ความเป็นอยู่ อาหารการกิน การย้ายถิ่นและอพยพข้ามพรมแดนของผู้คน ส่งผลให้ภาวะการเจ็บป่วยของผู้คนเปลี่ยนจากโรคติดเชื้อ โรคจากภาวะทุพโภชนาการ มาเป็นโรคไม่ติดต่อที่ต้องมีการดูแลระยะยาวจนถึงต้องดูแลตลอดชีวิตมากขึ้น

เมื่อกำลังเข้าสู่ "สังคมผู้สูงวัย" เหตุใดภูมิคุ้มกันกลายเป็นสิ่งล้ำค่า

นอกจากนี้ด้วยสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปก็เลี่ยงไม่ได้ที่ผู้สูงอายุจะได้รับกระทบจากมลภาวะ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพจากฝุ่น  PM 2.5 อีกปัจจัยที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจผู้คนอย่างมาก คือ การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตผู้คนมาเกือบ 2 ปี จนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตไปโดยสิ้นเชิง

 

เมื่อกำลังเข้าสู่ "สังคมผู้สูงวัย" เหตุใดภูมิคุ้มกันกลายเป็นสิ่งล้ำค่า

 

และหลังจากการเปิดรับชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาแม้จะมีการดูแลรักษาสุขภาพที่เคร่งครัด แต่ก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นในสภาวการณ์ที่เชื้อยังมีการแพร่กระจายอยู่มาก ควรเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่จะเข้าสู่ร่างกายเราให้ได้มากที่สุด

 

เมื่อกำลังเข้าสู่ "สังคมผู้สูงวัย" เหตุใดภูมิคุ้มกันกลายเป็นสิ่งล้ำค่า

ด้วยเหตุนี้ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ผู้ดำเนินโครงการเวลเนสส์ คอมมูนิตี้ ที่พักอาศัยเพื่อผู้สูงวัย พร้อมการบริการทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศ จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลธนบุรีบูรณาในเครือบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG พัฒนาแพ็กเกจฟื้นฟูสมรรถภาพและสุขภาพแบบองค์รวมโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงวัย ด้วยการสร้างสมดุลร่างกายและจิตใจ เสริมภูมิคุ้มกันหลังวิกฤติ โควิด-19

 

เมื่อกำลังเข้าสู่ "สังคมผู้สูงวัย" เหตุใดภูมิคุ้มกันกลายเป็นสิ่งล้ำค่า

 

ด้วยแนวคิด Integrated Healthcare การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ จากภายในสู่ภายนอกที่เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ด้วยกิจกรรมที่ฟื้นฟูความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ (Body, Soul, Spirit) ด้วยกิจกรรมหลากหลาย ท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่น เพื่อการผ่อนคลายและชะลอความเสื่อมถอย  ทั้งนี้คาดว่าจะตอบโจทย์แก่ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพในเชิงรุก (Proactive) ที่มีพฤติกรรมดูแลรักษาสุขภาพ เน้นการป้องกัน ไม่ต้องรอให้เจ็บป่วย และตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ ในกลุ่มซิลเวอร์ เอจ (Silver Age) หรือผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งในปัจจุบันนิยมลงทุนในสุขภาพ เพื่อไม่ให้ตนเองเจ็บป่วย เชื่อว่าจะได้ผลตอบรับที่ดี

 

เมื่อกำลังเข้าสู่ "สังคมผู้สูงวัย" เหตุใดภูมิคุ้มกันกลายเป็นสิ่งล้ำค่า

 

ทางกลุ่มบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ที่เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ จึงสร้างโครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้งเคาน์ตี้ ภายใต้แนวคิด ไลฟ์สไตล์ คอมมูนิตี้  ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุไม่เพียงมีสถานที่พักอาศัยที่เหมาะสมกับช่วงวัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบุคลากรทางวิชาชีพ  หากยังมีกิจกรรมที่ดูผู้สูงอายุ หรือลูกหลานที่มาเยี่ยมหรือมาพบในวันหยุด ได้อย่างครบครัน รวมถึงโรงพยาบาลขนาดย่อมในโครงการ

 

เมื่อกำลังเข้าสู่ "สังคมผู้สูงวัย" เหตุใดภูมิคุ้มกันกลายเป็นสิ่งล้ำค่า

 

ซึ่งคือโรงพยาบาลธนบุรีบูรณาที่ถูกออกแบบมาเพื่อดูแลผู้สูงวัย รองรับผู้ป่วยได้ 55 เตียง จุดเด่นโครงการนอกจากการคำนึงถึงความต้องการ ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงการดูแลรักษาแล้วยังครอบคลุมไปถึงสภาวะแวดล้อม โดยชุมชนแห่งนี้ทางโครงการได้จัดให้พื้นที่กว่า 50% เป็นพื้นที่สีเขียว โดยออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ที่เหมาะสมและได้รับรางวัลในระดับโลกมาแล้ว

 

เมื่อกำลังเข้าสู่ "สังคมผู้สูงวัย" เหตุใดภูมิคุ้มกันกลายเป็นสิ่งล้ำค่า

ส่วนโครงการในอนาคต ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาแนวคิดการขยายไปยังพื้นที่ทางแถบภาคเหนือและภาคใต้ หากจัดทำเป็นลักษณะบ้านพักผ่อนในสถานที่ท่องเที่ยวโดยอาจจะเป็นไทม์แชร์ริ่ง เพราะต้องยอมรับว่าผู้คนในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ โดยแนวคิดนี้จะตอบโจทย์ด้าน Wellness and Healthcare ที่กำลังอยู่ในความต้องการ

 

เมื่อกำลังเข้าสู่ "สังคมผู้สูงวัย" เหตุใดภูมิคุ้มกันกลายเป็นสิ่งล้ำค่า