svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

กกต.ถอดชื่อโค้งสุดท้าย! ผู้สมัครนายก.พื้นที่สงขลา

23 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

โค้งสุดท้าย!! สำหรับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลาพบผู้สมัครนายก ต.กระดังงา อ.สทิงพระ ถูกถอดชื่อออกจาก ผู้สมัครนายกอบต. เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่าขาดคุณสมบัติ เพราะเคยถูกคำสั่ง ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด มาตรา 151และ 157 เมื่อครั้งเป็นรองนายก อบต.

22 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ได้ออกหนังสือ ถอดชื่อ นายศักดิ์ศรี บำรุงกร ผู้สมัครนายกอบต.กระดังงา .อ.สทิงพระ จ.สงขลา หมายเลข 2  ออกจากผู้สมัครนายกอบต.กระดังงา ที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน นี้ ทำให้สนามเลือกตั้งนายกอบต.กระดังงา ครั้งนี้ เหลือเพียง นายณัฐวุฒิ แสงศรีคำ ผู้สมัครหมายเลข 1 เพียงคนเดียว

 

กกต.ถอดชื่อโค้งสุดท้าย! ผู้สมัครนายก.พื้นที่สงขลา

 

นางสาวนทวรรณ แก้วมรกต ปลัดอบต.กระดังงา และผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริง เนื่องจากมีการร้องเรียนว่านายศักดิ์ศรี บำรุงกร  ผู้สมัครหมายเลข 2 เป็นบุคคลที่เข้าข่ายขาดคุณสมบัติจากการเป็นผู้สมัครนายกจริง เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีผู้เข้ามาร้องเรียนและได้ดำเนินการตรวจสอบไปยังหน่วยต่างๆ

 

กระทั่งมีหนังสือตอบกลับจากป.ป.ช.จังหวัดว่า นายศักดิ์ศรี บำรุงกร เคยเป็นผู้ที่ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด แต่ยังมิได้ถึงที่สุด เพราะเนื่องจากยังไม่มีคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้หยุดปฎิบัติหน้าที่ แต่ต่อมาภายหลังได้มีหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้นายศักดิ์ศรี บำรุงกร หยุดปฎิบัติหน้าที่ด้วยเหตุ เพราะป.ป.ช.ชี้มูลความผิดจริง

 

กกต.ถอดชื่อโค้งสุดท้าย! ผู้สมัครนายก.พื้นที่สงขลา

 

ภายหลังจากการตรวจสอบ พบว่านายศักดิ์ศรี เป็นบุคคลต้องห้ามเนื่องจากถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาล หรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท


และประมวลกฎหมายอาญามาตาร 157  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่1 ปี ถึง 10 ปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

กกต.ถอดชื่อโค้งสุดท้าย! ผู้สมัครนายก.พื้นที่สงขลา
 

สืบเนื่องมาจากถูกป.ป.ช.ชี้มูลความผิด และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามีคำสั่งปลดจากตำแหน่งเมื่อสมัยเป็นรองนายกอบต. กระดังงา จึงทำให้นายศักดิ์ศรี ผิดระเบียบการเลือกท้องถิ่น ข้อ 114 ที่ระบุว่า เมื่อความปรากฎต่อผู้อำนวยการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าผู้สมัครที่มีชื่อในการประกาศรายชื่อผู้สมัครของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น ผู้ใดไม่มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง ให้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง เพื่อวินิฉัยโดยเร็ว 

 

กกต.ถอดชื่อโค้งสุดท้าย! ผู้สมัครนายก.พื้นที่สงขลา

 

ด้านนางพะเยีย ศิริโชติ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางกกต.สงขลาได้แจ้งผลที่ประชุม กกต.ครั้งที่ 112/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ให้ทางอบต.กระดังงา และให้ผู้ร้องคัดค้านรับทราบแล้ว  ส่วนจะมีการอุทธรณ์คำสั่งหรือไม่เป็นสิทธิของเจ้าตัวทีจะปฎิบัติต่อไป

 

ภาพและข่าว : วิกันดา  ขันธ์แก้ว เนชั่นทีวี

logoline