TGO เปิดตัว Climate Action Leaders Forum เวทีผู้นำแบบ Exclusive เพื่อร่วมหาคำตอบในการเดินหน้าประเทศไทยสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     เมื่อเร็วๆ นี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายชั้นนำภาครัฐและเอกชนของประเทศ เปิดตัวโครงการ Climate Action Leaders Forum หรือ CAL Forum (รุ่น 1) เวทีของผู้นำ เพื่อรวมพลังความคิด หยุดวิกฤติโลกร้อน ซึ่งเป็นการสร้างเวทีผู้นำระดับประเทศ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืง

 

     โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Climate Action Leaders Forum (รุ่น ๑) ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook live : CAA Climate Action Academy และ Facebook : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโลกไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality

 

     และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission ตามเจตนารมณ์ของความตกลงปารีส ในเวที COP 26 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปประกาศความมุ่งมั่นของประเทศไทยในเวที COP 26 ด้วยตัวเอง

 

TGO เปิดตัว Climate Action Leaders Forum
 

 

     นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผอ.TGO กล่าวว่า โครงการ Climate Action Leaders Forum รุ่น 1 เป็นเวทีในรูปแบบใหม่ที่เรียนเชิญผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สื่อมวลชน องค์กรอิสระ และองค์กรระหว่างประเทศ ที่มีบทบาทในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิด ประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมลดโลกร้อนตามความตกลงปารีส ภายใต้ 2 วัตถุประสงค์หลักคือ Climate Action Literacy และ Climate Action Communication  

 

     และ ดร. ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รอง ผอ.TGO กล่าวถึงโครงการ ว่าเป็นการร่วมกัน Brainstorm ของผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำของประเทศต่อการดำเนินงานเชิงรุกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Action เพื่อกำหนดเป้าหมายด้าน Climate Action ของแต่ละองค์กร ตลอดจนมุมมองด้านมาตรการที่จะสนับสนุน Climate Action ของประเทศไทยในอนาคต 
 

TGO เปิดตัว Climate Action Leaders Forum

     พร้อมกันนี้ ผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำ 4 ราย ประกอบด้วย นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนในองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และนายอเล็กซ์ เรนเดลล์ Co-Founder และ Chief Executive Officer Environmental Education Center Thailand เพื่อร่วมเปิดมุมมองและแสดงความคิดเห็น “ผู้นำกับบทบาทและความใส่ใจในการมีส่วนร่วมต่อสู้กับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ”

 

TGO เปิดตัว Climate Action Leaders Forum