svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

TGO เปิดตัว Climate Action Leaders Forum

22 พฤศจิกายน 2564

TGO เปิดตัว Climate Action Leaders Forum เวทีผู้นำแบบ Exclusive เพื่อร่วมหาคำตอบในการเดินหน้าประเทศไทยสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

     เมื่อเร็วๆ นี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายชั้นนำภาครัฐและเอกชนของประเทศ เปิดตัวโครงการ Climate Action Leaders Forum หรือ CAL Forum (รุ่น 1) เวทีของผู้นำ เพื่อรวมพลังความคิด หยุดวิกฤติโลกร้อน ซึ่งเป็นการสร้างเวทีผู้นำระดับประเทศ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืง

 

     โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Climate Action Leaders Forum (รุ่น ๑) ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook live : CAA Climate Action Academy และ Facebook : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโลกไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality

 

     และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission ตามเจตนารมณ์ของความตกลงปารีส ในเวที COP 26 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปประกาศความมุ่งมั่นของประเทศไทยในเวที COP 26 ด้วยตัวเอง

 

TGO เปิดตัว Climate Action Leaders Forum
 

 

     นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผอ.TGO กล่าวว่า โครงการ Climate Action Leaders Forum รุ่น 1 เป็นเวทีในรูปแบบใหม่ที่เรียนเชิญผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สื่อมวลชน องค์กรอิสระ และองค์กรระหว่างประเทศ ที่มีบทบาทในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิด ประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมลดโลกร้อนตามความตกลงปารีส ภายใต้ 2 วัตถุประสงค์หลักคือ Climate Action Literacy และ Climate Action Communication  

 

     และ ดร. ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รอง ผอ.TGO กล่าวถึงโครงการ ว่าเป็นการร่วมกัน Brainstorm ของผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำของประเทศต่อการดำเนินงานเชิงรุกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Action เพื่อกำหนดเป้าหมายด้าน Climate Action ของแต่ละองค์กร ตลอดจนมุมมองด้านมาตรการที่จะสนับสนุน Climate Action ของประเทศไทยในอนาคต 
 

TGO เปิดตัว Climate Action Leaders Forum

     พร้อมกันนี้ ผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำ 4 ราย ประกอบด้วย นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนในองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และนายอเล็กซ์ เรนเดลล์ Co-Founder และ Chief Executive Officer Environmental Education Center Thailand เพื่อร่วมเปิดมุมมองและแสดงความคิดเห็น “ผู้นำกับบทบาทและความใส่ใจในการมีส่วนร่วมต่อสู้กับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ”

 

TGO เปิดตัว Climate Action Leaders Forum