svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

พรรคภูมิใจไทย ยัน ไม่มีเหตุ ให้ "ยุบสภาฯ"

22 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ภูมิใจไทย" เตรียมประชุมใหญ่ เลือกกรรมการสรรหา ผู้สมัคร ส.ส. 19 ธ.ค. "ศุภชัย" แจง “นายกฯ” ยืนยันแล้ว ไม่ยุบสภาฯ

วันที่ 22 พ.ย. ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย  ศุภชัย  ใจสมุทร พูดถึงกรณี ที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้แล้ว ว่า ถึงแม้ว่า รัฐธรรมนูญจะประกาศ  และมีผลบังคับใช้แล้ว    แต่ยังต้องมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอีก 2 ฉบับคือ ร่างแก้ไขพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง และ ร่างแก้ไขพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ที่จะต้องออกมารองรับและเมื่อแก้ไขร่างกฎหมายลูกเสร็จแล้ว ก็ต้องนำเข้าสภาฯ  ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนั้น ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวแทน  ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล  ประชุมกันนัดแรก ว่า  จะมีการเสนอร่าง พ.ร.ป.ทั้ง 2 ฉบับนี้ โดยจะรวมเป็น"ร่างเดียว"

นายศุภชัย บอกด้วยว่า พรรคภูมิใจไทย ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และปรับให้ตรงกับกฎหมายลูกที่จะออกมา ซึ่งพรรคได้เตรียมการอยู่แล้ว  ส่วนใดที่จำเป็น  จะต้องมีการจัดประชุมภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย   ก็ต้องทำ โดยพรรคภูมิใจไทยจะจัดการประชุมใหญ่สามัญ ในวันที่ 19 ธ.ค.นี้ ที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งจะมีวาระสำคัญ คือ  "การเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร" ซึ่งจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับพรรค 

 

เมื่อถามถึง "กระแสข่าว - ยุบสภา" เพื่อเลือกตั้งใหม่ ภายหลังมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแล้วนั้น นายศุภชัย  ย้อนถามว่า   "ทำไมต้องยุบ มีเหตุผลอะไร การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เหตุที่จะต้องยุบสภา คือ  สภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อีกต่อไป การยุบสภา ก็เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่  คำถามคือ วันนี้สภาฯ ไม่ได้มีปัญหาที่จะต้องยุบ อีกทั้งอำนาจการยุบสภา  ก็อยู่ที่นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า ไม่ยุบ จึงสรุป ว่า  ไม่มีเหตุที่จะต้องยุบสภา" 

logoline