ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งใช้มาตรการ COVID Free Setting สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโควิด-19 พร้อมให้ทุกจังหวัดจัดสัปดาห์ฉีดวัคซีนสู่เป้าหมาย 100 ล้านโดส สร้างความปลอดภัยรับการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแบบมาตรการ COVID Free Setting เพื่อให้การเปิดกิจการ กิจกรรม สถานบริการต่าง ๆ รวมถึงการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาลมีความปลอดภัย ซึ่งโรงพยาบาลถือเป็นสถานบริการรูปแบบหนึ่งที่มีผู้มารับบริการจำนวนมาก ดังนั้นต้องทำพื้นที่ให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 เช่นกัน จึงมอบนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดใช้มาตรการ COVID Free Setting เหมือนกับสถานบริการทั่วไป คือ บุคลากรต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ 

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >> ข่าวดีสำหรับเด็กๆ บางซื่อขยายเวลา ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 1

ส่วนผู้รับบริการหากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบ จะต้องตรวจคัดกรองด้วย ATK ก่อนเข้าพื้นที่ 
เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและผู้รับบริการรายอื่น โดยจะเร่งให้โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ ปฏิบัติตาม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >> "หมอยง" รับอาสาสมัครฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย mRNA ผู้ที่ได้รับซิโนฟาร์ม 2 เข็ม

รพ.ในสังกัด สธ. เปิด COVID Free Setting พร้อมมุ่งหน้าฉีดวัคซีน 100 ล้านโดส

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า ในส่วนของการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามเป้าหมาย 100 ล้านโดส 
ได้มีหนังสือถึงหัวหน้าศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด-19 กระทรวงมหาดไทย และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ให้เร่งรัดการฉีดในผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากกลุ่มนี้ เมื่อป่วยจะเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตสูง

ทั้งนี้ รวมถึงให้ขยายการฉีดวัคซีนในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ทั้งที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องและไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วย และกำหนดจัดสัปดาห์ฉีดวัคซีนสู่เป้าหมาย 100 ล้านโดส ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข และวันพ่อแห่งชาติ เน้นให้รู้ถึงประโยชน์ของวัคซีนโควิด 19 กระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข้ารับการฉีดมากขึ้น เพื่อลดการแพร่ระบาด ลดอาการรุนแรงและเสียชีวิต สร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวรองรับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >> วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ฝังยาคุมกำเนิดและห่วงอนามัย ฟรี! ได้ทุกสิทธิ

รพ.ในสังกัด สธ. เปิด COVID Free Setting พร้อมมุ่งหน้าฉีดวัคซีน 100 ล้านโดส