svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ศบค. เผย เสียชีวิตต่ำสุดในรอบปี 29 คน เป็นผู้ไม่เคยได้รับวัคซีน 23 ราย

21 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ศบค. เผย เสียชิวิตต่ำสุดในรอบปี 29 ราย เป็นผู้ไม่เคยได้รับวัคซีน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 79 ระบุ 10 อันดับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศติดเชื้อสูงสุด ไนจีเรีย ยืน 1 ส่วน อเมริกันชนเข้าไทยแล้วกว่าหมื่นคน หลังเปิดประเทศ 20 วัน

21 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน ว่า ประเทศในเอเชียพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ ไทย อัตราป่วยต่อประชากร 1 ล้านราย สหรัฐอเมริกา 145,518 ราย สหราชอาณาจักร 143,405 ราย มาเลเซีย 78,377 ราย ไทย 29,476 ราย ฟิลิปปินส์ 25,309 ราย อินเดีย 24,668 ราย อินโดนิเซีย 15,325 ราย อัตราตาย ประชากร 1 ล้านราย สหรัฐอเมริกา 2,378 ราย สหราชอาณาจักร 2,104 ราย มาเลเซีย 910 ราย อินโดนีเซีย 518 ราย ฟิลิปปินส์ 420 ราย อินเดีย 333 ราย ไทย 291 ราย

ศบค. เผย เสียชีวิตต่ำสุดในรอบปี 29 คน เป็นผู้ไม่เคยได้รับวัคซีน 23 ราย

สำหรับ ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 7,006 ราย ติดเชื้อในประเทศ 6,227 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 8 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,035,718 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 2,064,581 ราย หายป่วยแล้ว 7,591 ราย หายป่วยสะสม 1,929,497 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 29 ราย เสียชีวิตสะสม 20,293 ราย คิดเป็น 1.00% ผู้ป่วยรักษาอยู่ 87,271 ราย ในโรงพยาบาล 43,400 ราย โรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 43,871 ราย อาการหนัก 1,612 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 388 ราย

ศบค. เผย เสียชีวิตต่ำสุดในรอบปี 29 คน เป็นผู้ไม่เคยได้รับวัคซีน 23 ราย

ฉีดวัคซีนแล้ว 88,803,596 โดส เข็มที่หนึ่งเพิ่มขึ้น 173,934 ราย สะสมรวม 46,646,938 ราย คิดเป็น 64.8% ของประชากร เข็มที่สองเพิ่มขึ้น 265,136 ราย สะสมรวม 39,101,640 ราย คิดเป็น 54.3% ของประชากร เข็มที่สามเพิ่มขึ้น 33,574 ราย สะสมรวม 3,055,018 ราย คิดเป็น 4.2% ของประชากร

ศบค. เผย เสียชีวิตต่ำสุดในรอบปี 29 คน เป็นผู้ไม่เคยได้รับวัคซีน 23 ราย

ทั้งนี้ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่ง จำแนกตามจังหวัดและการได้รับวัคซีนตามเป้าหมายวันที่ 20 พฤศจิกายน ในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครอบคลุมประชากรทั้งหมดร้อยละ 50- 59 นครปฐม ครอบคลุมร้อยละ 60-69 นนทบุรี ตั้งแต่ร้อยละ 70 ปทุมธานี สมุทรสาคร ในส่วนภาคใต้สี่จังหวัดร้อยละ 50-59 ปัตตานี นราธิวาส ครอบคลุมร้อยละ 60-69  ยะลา ตั้งแต่ร้อยละ 70 สงขลา  ขณะที่จังหวัดพื้นที่สีฟ้า 17 จังหวัด ร้อยละ 50- 59 เลย หนองคาย อุดรธานี บุรีรัมย์ ครอบคลุมร้อยละ 60-69  ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ตราด ระยอง กระบี่ สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ร้อยละ 70 กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการพังงา ภูเก็ต และระนอง

ศบค. เผย เสียชีวิตต่ำสุดในรอบปี 29 คน เป็นผู้ไม่เคยได้รับวัคซีน 23 ราย

ผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน 29 ราย กรุงเทพมหานคร 1 ราย สมุทรปราการ นครปฐม รวม 3 ราย อุดรธานี 1 ราย เชียงราย ตาก สุโขทัย รวม 3 ราย สงขลา ปัตตานี สตูล รวม 10 ราย ลพบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สระแก้ว สุพรรณบุรี รวม 11 ราย แบ่งเป็นชาย 19 ราย หญิง 10 ราย ชาวไทย 27 ราย จีน 1 ราย ไม่ระบุ 1 ราย ค่ากลางของอายุ 71 ปี (19-99 ปี) ค่ากลางทราบติดเชื้อถึงเสียชีวิต 12 วัน นานสุด 24 วัน อายุ 60 ปีขึ้นไป 22 ราย คิดเป็น 76% อายุน้อยกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 6 ราย คิดเป็น 21% ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 1 ราย คิดเป็น 3% ผู้เสียชีวิต ไม่เคยได้รับวัคซีน 23 ราย คิดเป็น 79%

ศบค. เผย เสียชีวิตต่ำสุดในรอบปี 29 คน เป็นผู้ไม่เคยได้รับวัคซีน 23 ราย

ผู้เดินทางจากต่างประเทศรวม 8 ราย จากเนปาล 1 ราย คาซัคสถาน1 ราย เข้าพัก/ รพ. แซนด์บ็อกซ์ภูเก็ต / Hospitel ภูเก็ต  จาก สหราชอาณาจักร 2 ราย เข้าพัก/ รพ. Test&Go ชลบุรี / Hospitel ชลบุรี สหรัฐอเมริกา1 ราย เบลเยียม 1 ราย รัสเซีย 1 ราย มัลดีฟ 1 ราย

จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมวันที่ 1 เมษายน ถึง 21 พฤศจิกายน 2564 รวมทั้งประเทศ (ยกเว้นผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร) 2,032,096 ราย จากเรือนจำและที่ต้องขัง 81,720 ราย จังหวัดอื่น 54 จังหวัด 932,483 ราย พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด 60,772 รายภาคใต้สี่จังหวัด 188,167 ราย รวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 768,954 รายราย 

ศบค. เผย เสียชีวิตต่ำสุดในรอบปี 29 คน เป็นผู้ไม่เคยได้รับวัคซีน 23 ราย

ผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับแรก กรุงเทพมหานคร 756 ราย รวมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 21 พฤศจิกายน 415,766 ราย สงขลา 485 ราย รวม 57,300 ราย นครศรีธรรมราช 426 ราย รวม 37,316 ราย สุราษฎร์ธานี 283 ราย รวม 23,058 รายสมุทรปราการ 246 ราย รวม 127,098 ราย เชียงใหม่ 242 ราย รวม 24,212 ราย ปัตตานี 231 ราย รวม 443 ราย ชลบุรี 188 ราย รวม 106,007 ราย ยะลา 174 ราย รวม 45,843 รายและตรัง 139 รายรวม 14,761 ราย

ศบค. เผย เสียชีวิตต่ำสุดในรอบปี 29 คน เป็นผู้ไม่เคยได้รับวัคซีน 23 ราย

สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางอากาศ จำแนกตามประเภทตั้งแต่วันที่ 1- 20 พฤศจิกายน Test & Go 60,847 ราย Sandbox 15,588 ราย Quarantine 7 days 1,315 ราย Quarantine 10 days 2,267 ราย

ศบค. เผย เสียชีวิตต่ำสุดในรอบปี 29 คน เป็นผู้ไม่เคยได้รับวัคซีน 23 ราย

โดยเดินทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวม 53,755 ราย ท่าอากาศดอนเมือง รวม 566 ราย ติดเชื้อ 63 ราย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ผู้เดินทางรวม 312 ราย ท่าอากาศยานหัวหิน 7 ราย ท่าอากาศยานภูเก็ต รวม 23,833  ราย ติดเชื้อ 43 ราย ท่าอากาศยานสมุย 1,544 ราย ทั้งนี้รวมผู้เดินทาง 80,017 ราย ติดเชื้อ 106 ราย อัตราการติดเชื้อคิดเป็น 0.13%

ศบค. เผย เสียชีวิตต่ำสุดในรอบปี 29 คน เป็นผู้ไม่เคยได้รับวัคซีน 23 ราย

ขณะที่จำนวนผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางอากาศจำแนกตามประเทศต้นทาง 10 อันดับแรก ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึง 20 พฤศจิกายน พบว่าสหรัฐอเมริกา จำนวน 10,416 ราย เยอรมนี 8,430 รายสหราชอาณาจักร 3,942 ราย ญี่ปุ่น 3,564 ราย รัสเซีย 3,172 ราย เกาหลีใต้ 3,061 ราย ฝรั่งเศส 3,024 ราย UAE 2,265 รายอิสราเอล 1,968 ราย และสวิตเซอร์แลนด์ 1,897 ราย

ศบค. เผย เสียชีวิตต่ำสุดในรอบปี 29 คน เป็นผู้ไม่เคยได้รับวัคซีน 23 ราย

อัตราติดเชื้อของผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางอากาศ จำแนกตามประเภทต้นทาง 10 อันดับแรก ตั้งแต่วันที่ 1-20 พฤศจิกายน ประกอบด้วย ไนจีเรีย จำนวน 77 ราย ผู้ติดเชื้อ 2 ราย 2 จอร์เจีย 40 รายติดเชื้อ 1 ราย ซาอุดิอาระเบีย 219 ราย ติดเชื้อ 2 ราย อียิปต์ 120 ราย ติดเชื้อ 1 ราย เนปาล 133 ราย ติดเชื้อ 1 ราย ศรีลังกา 158 ราย ติดเชื้อ 1 ราย มัลดีฟส์ 219 ราย ติดเชื้อ 1 ราย รัสเซีย 3,172 ราย ติดเชื้อ 14 ราย สหราชอาณาจักร 3,942 ราย ติดเชื้อ 16 ราย เบลเยี่ยม 1,012 ราย ติดเชื้อ 4 ราย อื่นๆ 70,925 ราย ติดเชื้อ 63 ราย รวมยอดสะสม 80,017 ราย ติดเชื้อ 106 ราย

logoline