svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ไร้คู่แข่ง “เอนก” นั่งหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย

21 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ไร้คู่แข่ง “เอนก” นั่งหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย ตั้งเป้าหมายเป็นพรรคขนาดเล็ก-ขนาดกลาง อย่างมีคุณภาพ ยืนยันจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เตรียมพรรคสู้ศึกเลือกตั้งอีก 1 ปี

21 พฤศจิกายน 2564 พรรครวมพลังประชาชาติไทย จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โดยมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะกรรมการบริหารพรรค กรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และสมาชิกพรรคเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยวาระในการประชุมใหญ่สามัญมีทั้งหมด 8 วาระ ประกอบด้วย รับรองรายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปีที่ผ่านมา เห็นชอบรายงานการเงินประจำปี 2563 เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้รับสมัครเลือกตั้ง เปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่พรรค ไร้คู่แข่ง “เอนก” นั่งหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย

สำหรับวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคนั้น โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ประกอบด้วย ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ หัวหน้าพรรค ,ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขาธิการพรรค , นางสาวจุฑาทัศน์ เหล่าธรรมทัศน์ เหรัญญิก , ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ นายทะเบียนพรรค , ดร.พัชรินรุจา จันทโรนสนนท์ กรรมการบริหารพรรค , นางสาวยอดขวัญ ชุมวาระ กรรมการบริหารพรรค , นายพิรสุต จันทรานุวัฒน์ กรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

ทั้งนี้ ภายหลังได้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ดร.เอนก ได้กล่าวขอขอบคุณทุกคนที่เลือกตนให้เป็นหัวหน้าพรรค โดยยืนยันว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เต็มกำลังความสามารถ จะให้ความสำคัญกับสมาชิกพรรค สาขาพรรค และจะเตรียมพรรคสู่การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นต่อจากนี้ประมาณ 1 ปี ขาดเกินนิดหน่อย โดยที่ผ่านมาพรรครวมพลังประชาชาติไทยนั้น มีผลงานจำนวนมากจากการทำหน้าที่ทั้งในฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ แต่จะต้องแปรเปลี่ยนเอาผลงานเหล่านั้นมาเป็นคะแนนเสียงให้ได้ ซึ่งเป้าหมายของเราคือการเป็นพรรคขนาดเล็กขนาดกลางอย่างมีคุณภาพ ซึ่งคุณภาพ ก็คือ การเป็นพรรคของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชนให้มากที่สุด เพราะเราปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนจึงมีความสำคัญ เพราะประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ โดยในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง แต่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ดังนั้นประชาชนจะต้องมีความรู้

logoline