svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

เวียดนามเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้ว

20 พฤศจิกายน 2564

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีน 200 คนเดินทางมาถึงเกาะฟู้โกว๊กที่มีชายทะเลของเวียดนามแล้ววันนี้ ซึ่งเป็นคลื่นลูกแรกของผู้มาเยือนประเทศในรอบเกือบ 2 ปี ท่ามกลางความพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดใหญ่

เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่กำหนดการควบคุมชายแดนอย่างเข้มงวดในช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ เพื่อพยายามป้องกันโควิด-19 และประสบความสำเร็จในระยะแรก แต่นั่นส่งผลเสียต่อภาคการท่องเที่ยวที่กำลังขยายตัว ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีสัดส่วนประมาณ 10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

ล่าสุดนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 200 คน เดินทางมาถึงเกาะฟู้โกว๊กที่มีชายทะเลของเวียดนามแล้ววันนี้ ทุกคนต่างได้รับการต้อนรับด้วยดอกไม้ที่สนามบิน ก่อนจะแสดงหนังสือเดินทางและหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนสีเขียวแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 

โดยนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลาสองสัปดาห์ แต่จำเป็นต้องท่องเที่ยวอยู่ในบริเวณรีสอร์ทขนาดใหญ่ Vinpearl เท่านั้น และจะได้รับการทดสอบหาเชื้อสองครั้งระหว่างการเดินทาง

ขณะที่ทางการของเกาะคาดว่าจะต้อนรับนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศราว 400,000 คนภายในสิ้นปีนี้ ส่วนจุดหมายปลายทางอื่นๆ ของเวียดนาม เช่น ฮอยอัน มรดกโลกขององค์การยูเนสโก และชายหาดดานัง ก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาเช่นกัน

จนถึงตอนนี้ เวียดนามได้จัดฉีดวัคซีนแก่ประชาชนไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งของประชากร 98 ล้านคน และกำลังพยายามเปิดเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศตั้งแต่มกราคมปีหน้า เพื่อเตรียมเปิดรับการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบที่จะกลับมาให้บริการอีกครั้งในเดือนมิถุนายน