svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ร้านหมูย่างเมืองตรังโอดต้นทุนพุ่ง ถึงกิโลกรัมละ 82 บาท

19 พฤศจิกายน 2564

ราคาหมูที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องตลอดช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการรายย่อย ล่าสุดราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มสูงถึงกิโลกรัมละ 82 บาท จากเดิม 68-72 บาท

ร้านหมูย่างเมืองตรังโอดต้นทุนพุ่ง ถึงกิโลกรัมละ 82 บาท

ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีลงพื้นที่จังหวัดตรัง สำรวจร้านหมูย่างซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัด และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือจีไอ พบว่า ผู้ประกอบการที่มีไม่ต่ำกว่า 80 รายต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการที่ราคาหมูปรับตัวสูงขึ้น และแนวโน้มยังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 50%

ร้านหมูย่างเมืองตรังโอดต้นทุนพุ่ง ถึงกิโลกรัมละ 82 บาท
            เจ้าของร้านหมูย่างพงศ์โอชา สาขา 1 สมใจ นุ้ยสี บอกว่า ราคาจำหน่ายหมูย่างที่ร้านยังคงเดิมคือกิโลกรัมละ 440 บาท แม้ต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้ปรับราคาเพราะสงสารผู้บริโภค ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์โควิด เพราะไม่มีนักท่องเที่ยว แต่หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดดีขึ้น เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามา แต่ราคาหมูกลับสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการเดือดร้อนหนัก จึงอยากให้รัฐบาลควบคุมราคาเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค

ร้านหมูย่างเมืองตรังโอดต้นทุนพุ่ง ถึงกิโลกรัมละ 82 บาท
 

ร้านหมูย่างเมืองตรังโอดต้นทุนพุ่ง ถึงกิโลกรัมละ 82 บาท

ด้านเจ้าของร้านหมูย่างบ้านบัวบก วีณา  ลีลาโกสิทธิ์ บอกว่า ราคาหมูปรับตัวสูงขึ้นทุกๆวันพระ ครั้งละประมาณ 2 บาท เดิมสั่งหมูครั้งละ 10 ตัว ราคาประมาณ 4 หมื่นบาท แต่ปัจจุบันเพิ่มเป็น 5-6 หมื่นบาท เพิ่มขึ้น แต่ราคาจำหน่ายคงเดิมแม้ต้นทุนเพิ่มขึ้นมาก อยากให้ชมรมผู้ประกอบการหมูย่างจังหวัดตรังเรียกประชุมเพื่อหาทางแก้ปัญหา หรือพิจารณาปรับราคาจำหน่ายหมูย่างให้สอดรับกับต้นทุน หรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมราคาหมู
            ขณะที่เจ้าของร้านหมูย่างโกสุ่ย ศรีโสภา  ยิ้วเหี้ยง บอกว่า อยากเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องควบคุมราคาหมูไม่เกิน 75 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่ผู้ประกอบการอยู่ได้