ทำความรู้จักคลองผดุงกรุงเกษม จุดนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยภริยา รวมถึงคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสจะเดินทางมาร่วมงานลอยกระทง 2564

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

กรุงเทพมหานคร และกระทรวงวัฒนธรรม ตกแต่งสถานที่จัดงานลอยกระทง ริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจะมีการจำลองวิถีชีวิตตลาดน้ำ โดยเวลา 17:00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา รวมถึงคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสจะเดินทางมาร่วมงานนี้

 

นายกฯยังจะได้รับการแสดงชุดสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทยโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จากนั้น นายกรัฐมนตรี และภริยา รวมถึงคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสร่วมลอยกระทง และชมการจำลองวิถีชีวิต ตลาดน้ำที่คลอง ผดุงกรุงเกษม

แฟ้มภาพ

รู้จักคลองผดุงกรุงเกษม จุดครม.ลอยกระทง2564

รู้จักคลองผดุงกรุงเกษม จุดครม.ลอยกระทง2564

คลองผดุงกรุงเกษม เป็นคลองขุดรอบพระนครชั้นนอก (ชั้นที่สาม) ขุดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ขุดเมื่อ พ.ศ. 2394 ทรงพิจารณาเห็นว่าบ้านเมืองเจริญขึ้น ผู้คนก็มากกว่าเมื่อเริ่มสร้างกรุง ควรขยับขยายพระนครออกไป จึงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ว่าที่สมุหพระกลาโหมเป็นแม่กอง เจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นกงสีจ้างจีนขุดคลองพระนครออกไปอีกชั้นหนึ่ง โดยขุดถัดจากคลองรอบกรุงออกไปทางชานพระนคร 

 

เริ่มขุดจากปากคลองริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดเทวราชกุญชร (วัดสมอแครง) ย่านเทเวศร์ มีแนวขนานไปกับคลองคูเมืองเดิม ผ่านย่านหัวลำโพง ตัดผ่านคลองมหานาคไปทะลุแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้านหนึ่งบริเวณวัดแก้วแจ่มฟ้า สี่พระยา คลองนี้ขุดเสร็จในปี พ.ศ. 2395 ได้รับพระราชทานชื่อว่า "คลองผดุงกรุงเกษม"

คลองนี้ตัดผ่านคลองมหานาค บริเวณสี่แยกมหานาค ซึ่งเป็นย่านการค้าที่สำคัญ ผ่านบริเวณหัวลำโพงในปัจจุบัน ผ่านวัดมหาพฤฒาราม (เดิมเรียกว่า วัดท่าเกวียน) ในสมัยที่ทำการขุดมีขนาดกว้าง 20 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 5.5 กิโลเมตร การขยายครั้งนี้ทำให้มีพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้นสองเท่าเป็น 5,552 ไร่ (8.883 ตารางกิโลเมตร; 3.430 ตารางไมล์)

รู้จักคลองผดุงกรุงเกษม จุดครม.ลอยกระทง2564