เปิดผลโพล “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” พบประชาชนส่วนใหญ่ใช้วัสดุธรรมชาติทำกระทง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ขอขมาพระแม่คงคา สืบสานประเพณีไทย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน  และประชาชนในหัวข้อ คิดอย่างไรต่อ “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค 7,391คน สรุปได้ความคิดเห็น ดังนี้             

 

 • 50.41 เปอร์เซ็นต์ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในงานประเพณี วันลอยกระทง
 • 34.14 เปอร์เซ็นต์  ไม่แน่ใจแล้วแต่โอกาส
 • 15.45 เปอร์เซ็นต์  ไม่สนใจเข้าร่วมงาน

 

โดยผู้ที่ไม่สนใจเข้าร่วมงาน ระบุเหตุผล ดังนี้

 • 66.90 เปอร์เซ็นต์ กลัวติดเชื้อโควิด-19
 • 45.71 เปอร์เซ็นต์  ไม่อยากออกไปพบปะผู้คน
 • 31.44 เปอร์เซ็นต์   ไม่มั่นใจในมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
 • 23.56 เปอร์เซ็นต์ อยากพักผ่อนอยู่บ้าน
 • 20.32 เปอร์เซ็นต์  ไม่อยากเพิ่มขยะให้กับแม่น้ำลำคลอง

 

"วันลอยกระทง" ประชาชนอยากทำอะไรกันบ้าง?

กิจกรรมในงานประเพณีลอยกระทง ที่คนส่วนใหญ่สนใจเข้าร่วม 5 อันดับแรก คือ

 1. ทำบุญไหว้พระ
 2.  ใช้กระทงที่ใช้วัสดุธรรมชาติ
 3. ชมการประดับประทีปโคมไฟในยามค่ำคืน
 4. แต่งชุดไทยไปลอยกระทง
 5. ชมการสาธิตทางวัฒนธรรมและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม

"วันลอยกระทง" ประชาชนอยากทำอะไรกันบ้าง?

คุณค่าและประโยชน์ของประเพณีลอยกระทง 5 อันดับแรก คือ

 1. แสดงความกตัญญูต่อ “น้ำ” ขอขมาพระแม่คงคา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 2. ส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีของไทยให้คงอยู่
 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 4. ได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับคนรัก ครอบครัว
 5. เพื่อการแสดงออกต่อพระพุทธศาสนา 

 

ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการ ใช้วัสดุธรรมชาติ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม 3 อันดับแรก คือ

 1. กระทงที่ทำจากต้นกล้วย ใบตอง ดอกบัว
 2. กระทงที่ทำจากขนมปัง 
 3. กระทงที่ทำจากพืชผัก

 

"วันลอยกระทง" ประชาชนอยากทำอะไรกันบ้าง?

 

 สนใจเข้าร่วมงานลอยกระทงในสถานที่ 5 อันดับแรก คือ

 1. จังหวัดเชียงใหม่ งานประเพณีเดือนยี่เป็ง
 2. จังหวัดสุโขทัย งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
 3. กรุงเทพมหานคร งานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย “วันเพ็ญ เย็นใจ” River Festival Thailand 2021
 4. จังหวัดของตนเอง
 5. จังหวัดตาก งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง     

"วันลอยกระทง" ประชาชนอยากทำอะไรกันบ้าง?

 

นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ และวิถีใหม่ (New Normal) อาทิ บัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ E-Card ผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 (คลิกที่นี่)

 

ยังได้จัดทำหนังสือประเพณีลอยกระทง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ฉบับการ์ตูน และหนังสืออิเลคทรอนิกส์ ติดตามอ่านได้ที่ เว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (คลิกที่นี่)  เพื่อเผยแพร่ความรู้ประเพณีวันลอยกระทง การแสดงความกตัญญู การเห็นคุณค่าของน้ำ

 

"วันลอยกระทง" ประชาชนอยากทำอะไรกันบ้าง?