background-defaultbackground-default
ผู้ประกันตน อายุ 50 ปีขึ้นไป  ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี!

สิ้นสุด 31 ธันวาคมนี้เท่านั้น! สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 อายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ “ฟรี”

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สำนักงานประกันสังคมขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ฟรีเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตน ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้ที่ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง 

ซึ่งในปีนี้ได้ให้บริการช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากมีผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยง ยังไม่เข้ารับบริการวัคซีนเป็นจำนวนมาก จึงขยายเวลาสำหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้สามารถเข้ารับบริการวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

ผู้ประกันตน อายุ 50 ปีขึ้นไป  ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี!

กรณีสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน ไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บริการ กรุณาติดต่อ 02-9562500-10 แนะนำให้เว้นระยะระหว่างวัคซีนโควิด 19 และ วัคซีนชนิดอื่นเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีนพร้อมกัน

 

ผู้ประกันตน อายุ 50 ปีขึ้นไป  ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี!

 

สอบถามถามข้อมูลเกี่ยวเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด