ข่าวดี! การไฟฟ้านครหลวง MEA เปิดบริการลงทะเบียน ผัด ผ่อน ชำระค่าไฟฟ้า ผ่านช่องทางออนไลน์ ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้ไฟฟ้าช่วงโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) เปิดบริการ “ผัด-ผ่อนชำระค่าไฟฟ้า” ผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท (ยกเว้นราชการ-รัฐวิสาหกิจ) สามารถลงทะเบียน ผัด-ผ่อน ชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ ตามเงื่อนไขที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด​ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

 

การไฟฟ้า เปิดลงทะเบียน "ผ่อนชำระค่าไฟฟ้า" บรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด

MEA เปิดบริการชำระค่าไฟฟ้าบางบิลผ่านระบบออนไลน์ ช่วง COVID-19

  1. ผู้ใช้ไฟฟ้า ลงทะเบียนขอผัด-ผ่อนชำระผ่าน https://eservice.mea.or.th/meaeservice/
  2.  MEA พิจารณาข้อมูลของผู้ลงทะเบียน และแจ้งผลการอนุมัติกลับไปยังผู้ลงทะเบียน​ทาง​ SMS
  3. ผู้ลงทะเบียน กดยอมรับเงื่อนไขการชำระค่าไฟฟ้าตามที่ MEA กำหนด

 

โดยทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนจะต้องเตรียมอัปโหลดหลักฐานเอกสารแนบของผู้ผัดหรือผ่อนชำระ โดยแบ่งเป็นกรณี

  • กรณีบุคคลธรรมดา

1) เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  • กรณีนิติบุคคล

1) เตรียมสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 เดือน
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามรับรอง
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

 

การไฟฟ้า เปิดลงทะเบียน "ผ่อนชำระค่าไฟฟ้า" บรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด

 

“สอบท้องถิ่น 2564” เช็กวัน-เวลา รายชื่อสถานที่ พร้อมกฎระเบียบผู้เข้าสอบ
นอกจากนี้ การขอผัดหรือผ่อนชำระค่าไฟฟ้านั้น ผู้ใช้ไฟฟ้ายังสามารถติดต่อการไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้านได้ ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 15.00 น. โดยเตรียมใบแจ้งค่าไฟฟ้า และเอกสารประกอบการขอผ่อนชำระ​ติดต่อแผนกการเงิน​ การไฟฟ้านครหวงเขตในพื้นที่

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถชำระค่าไฟฟ้าใกล้บ้านที่ ศูนย์การค้า Lotus’s ร้าน 7-Eleven และ CenPay ได้แก่ Tops Supermarket Family Mart และCentral Food Hall ทุกสาขา

 

หรือผ่านตัวแทนรับชำระทุกแห่ง รวมถึงช่องทาง e-Payment โดยหักผ่านบัตรเครดิต Mastercard หรือชำระออนไลน์ 24 ชม. ที่ MEA Smart Life Application และ เว็บไซต์ MEA e-Service (คลิก) MEA Smart Life ดาวน์โหลดฟรีได้ที่นี่ https://onelink.to/measmartlife

 

การไฟฟ้า เปิดลงทะเบียน "ผ่อนชำระค่าไฟฟ้า" บรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด

PEA บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากผลกระทบ โควิด-19 สามารถผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท (ยกเว้นราชการรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปช่องทางการลงทะเบียนขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้า ดังนี้ http://installment.pea.co.th

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง