svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"วิษณุ" สั่งเร่งทำพ.ร.บ.คู่ชีวิต ให้ทันเสนอสมัยการประชุมสภานี้

18 พฤศจิกายน 2564

"วิษณุ เครืองาม" สั่งเร่งทำ พ.ร.บ.คู่ชีวิต ให้ทันเสนอสมัยการประชุมสภานี้ ยืนยันไม่แก้กฎหมายแพ่งฯ หวั่นป่วนกฎหมายทั้งระบบ 

18 พฤศขจิกายน 2564 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดทำพ.ร.บ.คู่ชีวิต ว่า กฎหมายดังกล่าวจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเสนอไปที่วิป แต่ในชั้นวิปเกิดข้อทักท้วงอะไรบางอย่าง ก็ส่งกลับไปให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องทำปรับปรุงอะไรบางอย่างเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อตอนที่ประชุมร่วมกับวิปได้สั่งให้เร่งทำเข้ามาให้เสร็จโดยเร็วเพื่อเสนอให้ทันสมัยประชุมนี้ 

 

ปัญหาขณะนี้คือ ฝ่ายผู้ที่เกี่ยวข้องยังต้องการมากขึ้น เขาต้องการให้เอาไปใส่ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราเดียวกับที่กล่าวถึงการสมรสของชายและหญิง โดยให้มีคำว่าชายกับชาย หญิงกับหญิงด้วย ซึ่งเรื่องนี้หลายกระทรวงก็ไม่เห็นด้วย หลายประเทศเขาก็ไม่ได้เอาไปรวมกัน เพราะยังไงก็ยอมรับสถานะให้คุณสามารถจดทะเบียนสมรสได้ คิดว่าน่าจะพอแล้ว แต่หากแก้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะลำบาก ทำให้ระบบกฎหมายเก่าเรียนเลอะเลือนไปหมด ก็ขอให้ไปคิดกันใหม่ดูอีกทีแล้วกัน

 

 

 

"วิษณุ" สั่งเร่งทำพ.ร.บ.คู่ชีวิต ให้ทันเสนอสมัยการประชุมสภานี้

พร้อมกันนี้นายวิษณุ ยังชี้แจงว่า หลายคนเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญกำหนดว่า กฎหมายขัดกับมนูญไม่ได้ รวมถึงเรื่องความมีสิทธิเสรีภาพเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนั้นเมื่อเจอเรื่องอะไรที่ขัดกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ แต่บทบัญญัติดังกล่าวจะเกิดการคุ้มครองก็ต่อเมื่อมีพระราชบัญัติรองรับ และศาลรัฐธรรมนูญจะรับเมื่อมีกฎหมายใดๆ ที่มีบทบัญญัติต่อรัฐธรรมนูญ