svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ทอ.ยันซื้อเครื่องบินโจมตี สหรัฐฯ โปร่งใส คุ้มค่า

17 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กองทัพอากาศ เผยจัดซื้อเครื่องบินโจมตีแบบเบา (AT-6) จากสหรัฐฯ ถูกต้องโปร่งใส ความคุ้มค่า และยึดประโยชน์สูงสุดของประเทศ

พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบา รุ่น AT-6 ว่า เป็นการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบา (AT-6) จำนวน 8 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์อะไหล่ ระบบสนับสนุนการฝึกอบรม และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อทดแทนเครื่องบินแบบ L-39 ซึ่งมีอายุการใช้งานนานกว่า 25 ปี และได้ปลดประจำการแล้ว เพื่อรองรับภารกิจการโจมตีทางอากาศ การค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ รวมถึงบูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนการป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติกับหน่วยงานอื่น วงเงินงบประมาณ 4,500 ล้านบาท (143,396,000 USD) ทั้งนี้ วงเงินงบประมาณอาจมีความผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นโครงการผูกพันงบประมาณ 5 ปี ระหว่างปี 64-68

ทอ.ยันซื้อเครื่องบินโจมตี สหรัฐฯ โปร่งใส คุ้มค่า

สำหรับการพิจารณาเลือกเครื่องบินโจมตีแบบเบา AT-6 ของบริษัท Textron Aviation Defense LLC ประเทศสหรัฐอเมริกา มีข้อพิจารณาที่สำคัญคือ ความประหยัด ในการส่งกำลังและซ่อมบำรุง จากการใช้อะไหล่ร่วมกันได้กับอากาศยานที่มีอยู่ก่อนแล้ว ระยะเวลาในการฝึกที่ลดลงเนื่องจากเป็นอากาศยานในตระกูลเดียวกับที่ใช้ฝึก แต่เพิ่มขีดความสามารถให้สูงขึ้น และมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจบริเวณแนวชายแดนในการลาดตระเวนติดอาวุธ 

ทอ.ยันซื้อเครื่องบินโจมตี สหรัฐฯ โปร่งใส คุ้มค่า

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างในการเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรมจากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต และกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้ดำเนินการลงนามข้อตกลงคุณธรรมความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างกองทัพอากาศ หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ, ผู้ประกอบการ (บริษัท Textron Aviation Defense LLC สหรัฐอเมริกา) และคณะผู้สังเกตการณ์ จำนวน 3 คน (คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต) ประกอบด้วย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ , รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร และ อาจารย์วิชา เมฆตระการ

 

ทั้งนี้ คณะผู้สังเกตการณ์ได้เข้าร่วมตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบา โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง พบว่า กองทัพอากาศดำเนินการได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส 

 

โฆษกกองทัพอากาศ ยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันโครงการนี้ได้ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว และได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อแล้ว เมื่อ 24 ส.ค.64 พร้อมย้ำว่า การจัดหาเครื่องบิน AT-6 ครั้งนี้ เป็นไปเพื่อดำรงขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติตามที่กฎหมายกำหนด การจัดหาทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญ

ทอ.ยันซื้อเครื่องบินโจมตี สหรัฐฯ โปร่งใส คุ้มค่า

logoline