svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

บุคลากรรพ.อุดรฯไล่ผู้บริหารหลังไร้คำตอบเงินพิเศษโควิด

17 พฤศจิกายน 2564

บุคลากรทางการแพทย์รพ.อุดรธานี รวมตัวไล่ 3 ผู้บริหาร หลังยังไร้คำตอบเงินพิเศษโควิด 19 เดือนละ 1,500 ที่ค้างจ่ายมาตั้งแต่เดือนมีนาคม - ตุลาคม ทวงถามมาหลายครั้งแต่ไร้วี่แวว

ที่ลานกิจกรรมสวนสาธารณหนองประจักษ์ศิลปาคม ถ.เพาะนิยม เขตเทศบาลนครอุดรธานี ตรงข้ามตึกอำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลอุดรธานี กว่า100คนสวมชุดดำ และชุดทำงาน มาร่วมชุมนุมแสดงพลังขับไล่ ผู้บริหารโรงพยาบาลอุดรธานี หลังเลื่อนจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 1,500 บาท ตั้งแต่เดือนมี.ค.-ต.ค.63 พร้อมชูป้ายที่เขียนข้อความต่างๆ ขับไล่ผู้บริหารออกไปจากโรงพยาบาล 

 

บุคลากรรพ.อุดรฯไล่ผู้บริหารหลังไร้คำตอบเงินพิเศษโควิด

ในการชุมชนมีการแจกเอกสาร ระบุว่าเมื่อวันที่ 12 พ.ย.64 ที่ผ่านมา ผู้บริหารโรงพยาบาลอุดรธานี ได้เบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้กับบุคลากรสาธารณสุขในสถานการณ์โควิด-19 เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ระหว่างเดือนมีนาคม-ตุลาคม 2563 จำนวน 7 เดือน โดยจะจ่ายให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานตรงกับผู้ป่วยรายละ 1,500 บาท /เดือน รวมได้รับ 10,500 บาท และหน่วยสนับสนุน 1,000/เดือน รวม 7,000 บาท บางคนได้ครบ 7 เดือน บางคนได้บางส่วน และส่วนมากไม่ได้เลย จึงสร้างความไม่พอใจแก่บุคลากรผู้ที่ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 

 

บุคลากรรพ.อุดรฯไล่ผู้บริหารหลังไร้คำตอบเงินพิเศษโควิด

ทั้งนี้บุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลอุดรธานี เคยมีการชุมชนเรียกร้องเงิน 1 เปอร์เซ็นต์ ที่ ครม.มีมติให้จ่ายบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลในสถานการณ์โควิด-19 ทุกคน แต่ผู้บริหารเลือกจ่ายเพียง 600 กว่าคนจาก 3,000 กว่าคน ผู้ไม่ได้รับเงินจึงออกมาชุมนุมเรียกร้องถึง 2 ครั้ง และยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้รับปากจะดำเนินการให้ และให้ผู้ที่ไม่ได้รับเงินตอบแทนพิเศษยื่นอุทธรณ์ แต่ระหว่างรอผลการยื่นอุทธรณ์ และรอคำตอบ ผู้บริหารโรงพยาบาลอุดรธานี ก็ได้เบิกจ่ายเงินให้กับบุคลากรที่เคยได้รับไปแล้วเพิ่ม 

 

การจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนจ่ายให้เฉพาะข้าราชการแต่เป็นไปด้วยความไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส อธิบายไม่ได้ว่าทำไมมีการจ่ายเงินให้ไม่ครบ 7 เดือน มีข้าราชการบางกลุ่มได้รับเงินครบ 7 เดือน 10,500 บาท บางรายได้ 1 เดือน 1,500 บาท บางรายได้ 2 เดือน 3,000 บาท การจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน ด้วยการจิ้มเช่นเดียวกับกรณีการจ่ายเงิน 1 เปอร์เซ็นต์ 600 คน คือจ่ายเฉพาะกลุ่มเดิม ส่วนกลุ่มลูกจ้าง พกส.ยังไม่มีสัญญาณจ่ายเงินตอบแทนในส่วนนี้เลย โรงพยาบาลอุดรธานี โดยผู้อำนวยการอุดรธานี และผู้บริหารจงใจ เจตนา มีความพยายามยั่วยุให้เกิดความแตกแยกขัดแย้งในองค์กรวิชาชีพ 

 

การจ่ายเงินตอบแทนในหน่วยงานเดียวกัน แต่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่แตกต่างกันเป็นข้าราชการเหมือนกัน ทั้งที่ข้อสั่งการจากกระทรวงสาธารณสุขให้จ่ายค่าตอบแทนหมวดนี้ให้บุคลากรทึกตนที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 โดยเท่าเทียมกันและเสมอภาคโปร่งใส ขณะที่ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยรายผลัด ปี 2564 ยังพบว่าหลายหน่วยงานยังไม่ได้รับค่าตอบแทน ส่วนนี้เลย หรือได้รับไม่ครบ แต่กลับให้มีการลดทอนจำนวนเบิกจ่ายลงโดยไม่ทราบเหตุผล หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของกระทรวงสาธารณสุขกรณี PUI ขณะที่สถานการณ์มีความสุ่มเสี่ยงจากการตีความการจ่ายค่าตอบแทนผิดพลาด แต่โรงพยาบาลไม่มีการแจ้งหรือติดตามความก้าวหน้าผลการอุทธรณ์ให้บุคลากรโรงพยาบาลได้ทราบผล หรือแนวโน้มการอุทธรณ์ แต่กลับสร้างหลักฐานขึ้นมาเพื่อป้องกันตนเองและพวกพ้องและอ้างว่าเป็นประโยชน์กับผู้ร้องทุกข์ 

 

พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี ไม่สามารถจัดการความขัดแย้งได้ ดร.กิตติยา เตชะไพโรจน์ หัวหน้าพยาบาล สนับสนุนให้เกิดความขัดแย้ง นายมนตรี ดวงจันทร์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความขัดแย้งในองค์กร บุคคลทั้ง 3 ไม่สมควรอยู่บริหารโรงพยาบาลอุดรธานีอีกต่อไป เนื่องจากไม่มีธรรมาภิบาล จึงขอให้ยุติบทบาทการทำงานในโรงพยาบาลอุดรธานี 

 

ตัวแทนกลุ่มบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีอายุ 55 ปี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ เปิดเผยว่า ในวันนี้ที่ออกมาเรียกร้องเป็นครั้งที่ 3 ก็ไม่ทราบว่าจะผลออกมาเป็นเช่นไรเสียงของเราดังไหม ครั้งที่แล้วที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มารับเรื่องเกี่ยวกับเงิน 1 เปอร์เซ็นต์ แล้วนำไปทำเรื่องอุทรณ์ก็ไม่ได้รับคำตอบ และก็ไม่มีการแจ้งผลให้พวกเรารับทราบเลย

 

แล้วเงิน 7 เดือน ก็มีการจ่ายออกมาได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น ไม่แตกต่างกับเงิน 1 เปอร์เซ็นต์ โดยเป็นการจิ้มให้พวกเราอยากออกมาบอกว่า เหนื่อยมากและเสี่ยงด้วยเพราะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเป็นหน้าที่ เราไม่ต้องการเป็นฮีโร่ เราไม่ใช่ททาร หรือนักรบ เพราะเราเป็นพยาบาลเป็นผู้ให้บริการทางด้านสาธารณสุข เราก็กลัวเหมือนกันถึงแม้ว่าจะใส่แมส 2 ชั้นก็ตาม สิ่งที่ออกมาเรียกร้องต้องการความเป็นธรรมเท่านั้นเองกับผู้บริหาร 

 

ทั้งนี้ก็อยากฝากถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อยากให้เห็นใจพวกเราด้วย เพราะพวกเราคือมดงาน ซึ่งไม่อาวุธอะไรเลยไปต่อกรกับผู้บริหาร พวกเราต้องการความเห็นใจและความเห็นใจจากท่าน เพราะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อไรกำลังใจหมดจะทำโดมิโน่ ก็จะล้มลงมา นับถือท่านที่ดูแลบุคลากรของกระทรวงสาธารณะสุข ดีมาก แต่ท่านอาจมองข้ามจุดเล็กของเราไป ขอกราบท่าน ขอให้ฟังเสียงพวกเราบ้าง จากบุคลากรสาธารณะสุข ของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 

 

ส่วนตัวแทนอายุ 59 ปี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ เปิดเผยว่า เนื่องจากการจ่ายเงิน 1 เปอร์เซ็นต์ในรอบแรกก็ไม่มีชื่อของกลุ่มบุคลากรเหล่านี้ ซึ่งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาได้จ่ายเงินค่าเสี่ยงภัยรายเดือน 1,500 บาท และยังไม่ได้รับ โดยก็ยังไม่ได้รับการชี้แจ้งหรือคำตอบใด ๆ ขั้นตอนของการอุทรณ์ที่ผู้ใหญ่จะเร่งรัดในการจ่ายเงิน ตนก็ยังไม่ทราบว่าถึงขั้นตอนไหนแล้ว ซึ่งไม่มีใครออกมาพูดให้รับทราบเลย แต่สิ่งที่ผ่านมาเหมือนกับเราโดนกระทำ ทำให้รู้สึกเจ็บช้ำใจทั้งทีเพื่อนร่วมงานข้างกันไปทำงานพร้อมกันกลับพร้อมกันแต่เพื่อนได้เงิน แต่เรากลับไม่ได้เงิน ซึ่งน้องบางคนยังไม่ได้เงินเลย โดยรายชื่อที่ส่งให้กับผู้ว่าฯ ทั้งหมด 664 คนเรียบร้อย...... 

บุคลากรรพ.อุดรฯไล่ผู้บริหารหลังไร้คำตอบเงินพิเศษโควิด

โดย  - เศกสันติ กัลยาณวิสุทธิ์