svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เช็กเลย! รวมจุดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี

17 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

รวบรวมจุดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรีทั่วไทย มีให้เลือกช้อปทั้งแบบ Walk-In-ลงทะเบียน ในพื้นที่ กทม.และ ต่างจังหวัด มีที่ไหนกันบ้าง เพื่อร่วมใจกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

17 พฤศจิกายน  2564 อัปเดตจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ทั้งแบบ Walk In และลงทะเบียน สำหรับเด็กนักเรียน -นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด 

 

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ศูนย์ฉีดวัคซีนสำนักงานอนามัย กทม. ประกาศเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับเด็กที่มีอายุ 12-18 ปี สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Google Form เพียงแค่สแกน QR Code ภายในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564 นี้เท่านั้น

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ เปิดโอกาสให้ทั้งประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรมมาพร้อมเด็ก และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดวัคซีน 

 

สถานที่ฉีดวัคซีน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

 

 

เช็กเลย! รวมจุดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร.0 2203 2883

 

 

จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เปิดให้เด็กที่มีอายุ 12-18 ปี ที่อาศัยในจังหวัดปทุมธานี ลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนไฟเซอร์  Pfizer โดยสามารถกรอกข้อมูล (สแกน QR CODE)ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้แจ้งเพิ่มเติมอีกว่า เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนมา ทางโรงพยาบาลจะแจ้งวัน - เวลา สถานที่ฉีดวัคซีนอีกครั้ง

เช็กเลย! รวมจุดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี
เช็กเลย! รวมจุดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดวอล์ค อิน Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์  (Pfizer)เข็มที่ 1 สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปที่มีชื่ออยู่ในเขตพื้นที่อำเภออู่ทอง โดยสามารถวอล์ค อิน เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00-14.00 น. (จำนวน 1,200 คิว) ณ จุดบริการวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลอู่ทอง


เช็กเลย! รวมจุดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี

 

เช็กเลย! รวมจุดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี

 

 

จังหวัดตรัง

โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง เปิดให้ประชาชนที่มีอายุครบ 18 ปีลงทะเบียนขอรับวัคซีนเข็มที่ 3 ไฟเซอร์  โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1,2 ชนิด ซิโนแวค กับโรงพยาบาลในจังหวัดตรังเท่านั้น  

ทั้งนี้ สามารถสแกน QR CODE และรอรับการฉีดวัคซีนในวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2564 

เช็กเลย! รวมจุดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี

 

จังหวัดนราธิวาส

โรงพยาบาล​ส่งเสริม​สุขภาพตำบลบาตง จังหวัดนราธิวาส ประกาศให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป สามารถวอล์ค อิน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี โดยสามารถเข้ารับบริการได้ทั้งเข็ม 1 ,เข็ม 2 และเข็ม 3 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 

เช็กเลย! รวมจุดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี

 

logoline