svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

มข.เปิดศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

15 พฤศจิกายน 2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ โดยใช้พื้นที่โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น ในการให้บริการ ข่าวดีสำหรับกลุ่มข้าราชการสามารถเบิกได้ตามสิทธิการรักษาทุกรายการ

15 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะคณะเทคนิคการแพทย์ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับโรงแรมโฆษะ โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมโฆษะ และนายสมชาย ชมพูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เพื่อเป็นศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ หรือ “Health for all & Health tourism”

มข.เปิดศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

มข.เปิดศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

 


 

นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมโฆษะ กล่าวว่า ในนามของโรงแรมโฆษะมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง กับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่เกิดขึ้น บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนเสริมสร้างการเข้าถึงการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในทุกกลุ่มได้แก่ ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ ตลอดจนนักท่องเที่ยว คนรุ่นใหม่วัยทำงาน รวมทั้งนักกีฬาเป็นต้น ต้องขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริการของโรงแรมโฆษะจนได้เกิดโครงการความร่วมมือในครั้งนี้ 

มข.เปิดศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ


 

ส่วนทางด้านของ รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะเทคนิคการแพทย์เป็นคณะวิชาที่มีบทบาทสำคัญในส่งเสริมสุขภาพก่อนการเกิดโรค ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพประชาชนในทุกช่วงวัยด้วยการใช้นวัตกรรม “Innovative Healthcare for all ages” ดังนั้น การบริการของ AMS KKU Wellness [email protected] จะเน้นบริการด้านกายภาพบำบัด และนวดแผนไทย โดยจุดเด่นของบริการคือการทำหัตถการโดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญร่วมกับการใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพมาตรฐานและทันสมัยสำหรับการรักษาในระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น office syndromes หมอนรองกระดูกยื่นปลิ้น กระดูกสันหลังเสื่อม  ระบบประสาท เช่น อัมพฤกต์ อัมพาต จากภาวะต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บไขสันหลัง พาร์คินสัน  นอกจากนี้ยังร่วมกับการจัดให้มีคลินิกพิเศษไว้บริการเช่น คลินิกนมแม่ คลินิกกระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังค่อม คลินิกการบาดเจ็บจากการกีฬา เด็กพัฒนาการช้า

มข.เปิดศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

มข.เปิดศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

รวมถึงปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการบริการด้านกายภาพบำบัด ทางคณะเทคนิคการแพทย์ ยังได้จัดให้มีเครื่องมือที่มีมาตรฐาน ทันสมัย และครบครันที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาไว้บริการ เช่น laser, shockwave, radiofrequency และ ultrasound, combined ultrasound and electrotherapy และ body-weight support system สำหรับการฝึกเดิน  ด้านการนวดแผนไทย คณะเทคนิคการแพทย์ มีโปรแกรมทั้งการนวดรักษา และการนวดเพิ่มภูมิคุ้มกันไว้บริการอีกด้วย  AMS KKU Wellness [email protected] จึงเป็นบริการทางเลือกที่ดีสำหรับประชาชนทุกกลุ่มให้สามารถดูแล ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพได้ในสถานที่ที่สะอาด สะดวกสบาย และสวยงาม ณ โรงแรมโฆษะ และอีกประการหนึ่งนับว่าข่าวดีสำหรับกลุ่มข้าราชการอย่างยิ่งเนื่องจากการบริการสามารถเบิกได้ตามสิทธิการรักษาทุกรายการ 

โดย - พรพรรณ เพ็ชรแสน