สุดล้ำ! เที่ยววิถีใหม่ อยู่บ้านก็ทัวร์ได้ อุทยานฯดอยอินทนนท์ใช้เทคโนโลยี Virtual Reality หรือ VR ให้เที่ยวทัวร์เสมือนจริงได้ ชมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

15 พฤศจิกายน 2564 แม้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงที่ยังมีการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้หลายคนยังกังวลกับการออกไปท่องเที่ยว 

 

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้นำเทคโนโลยี VR หรือ Virtual Reality มาใช้เป็นการท่องเที่ยวแบบ Virtual Tour หรือทัวร์เสมือนจริงในพื้นที่เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถได้เดินทางมาด้วยตัวเอง ได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ สอดคล้องกับการท่องเที่ยวแบบ New Normal ในสถานการณ์โควิด-19 

สุดล้ำ! อช.อินทนนท์ ใช้เทคโนโลยี VR ให้เที่ยวทัวร์เสมือนจริงได้

 

การใช้เทคโนโลยี Virtual Reality หรือ VR ช่วยเปิดมุมมองสู่โลกกว้างในการท่องเที่ยววิถีใหม่ ด้วยการจำลองสภาพแวดล้อมต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆ ให้นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับทัวร์ออนไลน์ สอดแทรกความรู้ คำอธิบายเกี่ยวกับพันธุ์พืช สภาพแวดล้อมต่างๆ 

สุดล้ำ! อช.อินทนนท์ ใช้เทคโนโลยี VR ให้เที่ยวทัวร์เสมือนจริงได้

โดยทุกท่านสามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก รวมไปถึงแว่น VR หรือเครื่องสวมหัวเพื่อดู VR เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสประสบการณ์แหล่งท่องเที่ยวแบบเสมือนจริงได้ที่ https://my.treedis.com/tour/bb43303a

สำหรับดอยอินทนนท์เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำท่ีมีคุณค่าความสำคัญในหลายประการ ทั้งต่อระบบนิเวศและการเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ ต้นกำเนิดสายน้ำสายสำคัญของประเทศ และยังมีศักยภาพสูงในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเป็นหมุดหมายการท่องเท่ียวของชาวไทยและชาวต่างชาติ 

แต่ในขณะเดียวกัน การรักษาผืนป่าต้นน้ำให้ยังคงคุณค่าความอุดมสมบูรณ์เป็นสมบัติของประเทศ ยังเป็นภารกิจหลักของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่จะสร้างสมดุลของการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนและร่วมสร้างความเข้าใจและความตระหนักร่วมกันกับชุมชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวและประชาชนเพื่อเกิดเป็นภาคีความร่วมมือในการปกป้องและดูแลผืนป่าแห่งนี้ 

สุดล้ำ! อช.อินทนนท์ ใช้เทคโนโลยี VR ให้เที่ยวทัวร์เสมือนจริงได้

โดยบริเวณอ่างกาเป็นพื้นที่ที่มีความพิเศษในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นป่าภูเขาที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทย มีความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตที่พบได้ยาก เนื่องจากสภาพพื้นที่หนาวตลอดทั้งปี และมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ของป่าดึกดำบรรพ์ จึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดเรื่องราวความสำคัญและเสน่ห์ของผืนป่าให้กับนักท่องเที่ยวและผู้คนในวงกว้าง 

อ้างอิง